Om det är en sanning att våra känslor är signalsystemet som talar om i fall våra behov är tillfredsställda eller inte så är det ju märkligt att en halv miljon människor i Sverige i dag använder medicin som stänger ner systemet ännu mer.

Om jag är hungrig så visar den känslan att jag behöver näring och om jag är mätt så signalerad den känslan att behovet av näring är tillgodosett. Om vi inte har ett fungerande signalsystem så vet jag ju inte vad jag behöver just nu. Ett sätt att tappa kontakten är genom att våra tankar tar över kontrollen.

Ilska skapar vi från våra tankar om oss själva eller andra människor. Detta hindrar oss från att se vårt behov. Om en människa gör något som hotar ett behov eller att ett behov i dig inte blir tillfredsställt och dina tankar sätter igång om att det är fel, han borde inte osv så hindrar det dig för att få kontakt med dittt behov och du lägger ut ilskan på den andra personen. Ilska är en sekundär känsla som talar om att du inte är kontakt med din livsenergi (känslor och behov)

Skuld, skam och depression är sekundära känslor (kusiner till ilska) men här handlar tankarna om dig själv. Åter igen så hindrar dessa tankar dig från att få kontakt med ditt behov och resultatet är att du vänder ilskan inåt och slår på dig själv. Vänder du ilskan inåt tillräckligt länge så orkar inte kroppen med.

Återkommer med en annan lösning än att äta medicin…….

men återigen så är det enkla svaret:

Den enda vägen ut är in.

droppedImage

Share