Vad är det i vår utbildning och vår uppfostran som gör att vi tappar kontakten med våra behov? Det som är vårt feedbacksystem för vår överlevnad upphör att fungera. Många människor har inte koll på när de behöver näring utan uppfattar en känsla av hunger och näring när det är något annat som är behovet.
Jag tror att det handlar om att vi lever i ett sådant överflöd så att vi kliver uppåt i Maslows behovspyramid och strävar efter andra behov än de grundläggande fysiska behoven. Sedan så lär vi oss inte att tolka vårt signalsystem.

800px-Maslow's_hierarchy_of_needs.svg

Share