Det var en ung kille som ville bli munk i katolska kyrkan. Abboten var entusiastisk och glad och gav den unge munken ett arbete som bestod i att göra en kopia av bibeln. Den unge munken satte sig och gjorde en kopia men upptäckte att han skrev av en kopia.
Han påpekade för Abboten att det lätt kunde bli fel om man gjorde en kopia av en kopia. Abboten svarade att så här har vi gjort i 2000 år, så det var bara att fortsätta. Han fortsatten men efter några veckor ledsnade han och bad Abboten att gå ner i källaren och se om han kunde hitta original bibeln. Abboten tyckte det var meningslöst men vandrade ner i källaren. Abboten kom inte upp och efter någon timme gick den unge munken ner och fann abboten gråtande och han dunkade sitt huvud mot väggen.
Munken frågade: – What is the problem?
Abboten svarade: – It doesn’t stand celibate, it stands CELEBRATE…

Min kommentar:
Snacka om att bli vilseledd och att det fungerar fortfarande………………………

påven

Share