hjärta

Tankar kring Love – Kärlek och relationer.

Citat från Osho:

Falling in love you remain a child; rising in love you mature.

Love is a sharing of bliss
Attachment is a sharing of misery.

I samhället luras vi att tro att KÄRLEK är en känsla och att vi kan bli förälskade. Kärlek är ett behov och sprids runt dig när du är kärleksfull. Baksidan av myntet är hat och ilska – samma energi.

Osho sa: You can´t fall in love, you can only be love.

Med andra ord så finns det ingen riktning på vår kärlek. MBR har samma uppfattning vad avser att kärlek är ett behov och inte en känsla.
Kärlek är något vi sprider runt omkring oss till allt vi möter. Inte bara människor vi gillar utan även dem som gör handlingar som vi inte gillar, djur, naturen osv.
Hur kommer det sig då att vi har tappat bort oss själva och inte kan skilja på vad som är vad? Är det prästernas och samhällstopparna som genom tiderna har sett en möjlighet att hålla ordning på den vanliga människan genom att få oss att tro att ”love” är en känsla.

När vi tror att vi blir förälskade så handlar det egentligen om attraktion. Det finns flera skäl till att attraktion uppstår och i det vi kallar kärleksrelationer så finns det en sexuell spänning. Oftast så övergår attraktionen till irritation när förälskelsedimman har blåst bort. Dessutom vänds myntet och hat och ilska dyker upp.

Relationer är något statiskt liknande ett företag. Relatera gör vi Här & Nu och det är väl inget samhället önskar eftersom det blir svårare att hålla ordning på oss då.

Sprid kärlek runt dig så bidrar du till en förändring av världen.

Share