vanjaWanja Lundby-Wedin uttalade på presskonferensen 29 mars 2009 följande:
- Jag känner mig lurad.
- Jag känner mig vilseledd.
- Jag känner mig förd bakom ljuset.

Här är ett tydligt exempel på när man uttrycker tankar som känslor. ”Jag känner mig lurad” är en tanke som naturligtvis döljer en känsla och ett behov. (Jag gissar att Vanja är arg/irriterad/frustrerad/besviken och att behovet är tydlighet/klarhet/respekt/ärlighet).
Just nu är nog det viktigaste behovet hos henne att SKYDDA SIG SJÄLV.

Det är konstigt att vi får lära oss att vara helt avstängda från vår livsenerg (känslor och behov) och vara helt uppe i huvudet. Problemet med att uttrycka sig från ”mindet” är att det inte blir kontakt utan man hamnar i en rätt/fel-tävling där alla blir förlorare.

Tankar tänker vi och känslor känner vi i kroppen och de är alltid kopplade till ett behov.

Vill du bli sann och ärlig så lär dig att skilja på tankar och känslor. Nästa steg blir att lära dig att se vad känslan signalerar för behov. Då kan du leva din livsenergi fullt ut. Dessutom så kan du kommunicera på ett sätt så att du blir förstådd och kontakt uppstår.

Om jag säger: Jag är törstig (känslan) och har behov av vätska (behovet) så förstår alla människor mig.
Om jag uttrycker: Jag är frustrerad (känslan) för mitt behov av ärlighet, tydlighet och klarhet var i tillgodosett i redovisningen och jag har en önskan om att deta klarläggs, så blir jag tydlig.

Kanske jag kan få ett uppdrag på LO och AMF i konsten att uttrycka sig ärligt och inte från huvudet. Det skulle vara roligt att få bidra.

Läs mer om Nonviolent Communication på www.feelyourneeds.com

Share