valuemapInglehart-Welzel Cultural Map of the World, Ronald Inglehart
This map reflects the fact that a large number of basic values are closely correlated; they can be depicted in just two major dimensions of cross-cultural variation.

Har hittat detta på nätet!

För att det skall vara ett BEHOV enligt Nonviolent Communication så är det något som vi delar med alla andra människor i hela världen. Vi är skapade ur samma energi så att vi alla har samma behov. Dock inte samtidigt.  Det som skiljer oss åt och som skapar konflikter är våra strategier för att tillfredsställa våra behov.

Jag skrev i post # 7 om behov som vi kopplar till en annan människa och hur det skapar elände i våra liv.
Nu tänkte jag framföra min syn på varför signalsystemet har slutat fungera på oss människor som lever i den rika världen. Hittade en blid som jag gillar på http://www.worldvaluessurvey.org/
där de lagt ut världen på ett nytt sätt. Den under axeln beskriver vart på Maslow’s behovspyramid samhället befinner sig och på den andra axeln hur möjligheten är att tänka fritt. Då har forskarna lagt ut Sverige som det land i världen där vi tillåts att tänka mest fritt, där inte religioner eller diktaturer styr våra tankar. Dessutom så kan vi få alla våra grundläggande behov tillgodosedda oavsett om vi jobbar eller inte. I många länder kämpar ju människor dagligen för att överleva.

Problemet uppstår ju om vårt signalsystem endast fungerar för de grundläggande behoven som sömn, vätska, näring o. dyl. vilket är fallet för de flest människorna.
Om inte  kan tolka våra signaler (känslor) när andra behov som ligger högre upp på behovstrappan är otillfredsställda (typ meningsfullhet, delaktighet, gemenskap osv) så blir resultatet ILSKA, SKULD, SKAM och DEPRESSION. Många människor har tyvärr inte kontroll på när de behöver näring utan tolkar känslan som signalerar ett behov av t. ex gemenskap/kontakt/närhet o. dyl. som hunger och tolkar det som ett behov av näring.

Det kanske inte är så konstigt att vi har 465 000 människor som äter lyckopiller i Sverige varje dag. Problemet är ju att det stänger av funktionen totalt eller i alla fall bedövar den.
Funktionen jag pratar om är att varje KÄNSLA signalerar ett BEHOV.

En hjälp är SJÄLVEMPATI som finns under post # 5 för att ”Den ända vägen ut är IN”.

Share