Det behövs inga ord för att empati skall uppstå utan det som är viktigt är en kvalité av närvaro, dvs. att du kan kliva ur dina egna tankar och känslor. Att inte ha någon längtan till att fixa till den andra personen.


När den andra personen upplever att du förstår vad som är levande i den så uppstår empati. Det är som att du surfar med den andre personen på deras våg, dvs livsenergi.
Vi har tappat förmågan till empati och det vi gör i stället är att försöka ”fixa till” den andre genom goda råd eller sympati. Detta förvärrar bara och gräver gropen djupare.

Ord underlättar om den andre personen inte är i kontakt med sin egen livsenergi. Då är Nonviolent Communication och att ”Lyssna empatiskt” det som bidrar.

Läs mer om att lyssna empatiskt på www.feelyourneeds.com

Share