Förändring

Att skapa förändring i din familj eller i din organisation

I min förståelse så är det tre viktiga områden som du behöver hantera för att det blir en förändring. Denna erfarenhet har jag fått efter att sett många chefer och föräldrar åka i väg på kurser t. ex. UGL och sedan kommer de tillbaka med nyvunna insikter och ingenting händer.

Vad är det då för områden som jag ser:

  1. Utveckla individerna så att de får kontakt med sina behov och kan uttrycka dem på ett ärligt sätt. Sedan finns det ju fler verktyg som kan vara värdefulla i verktygslådan
  2. Förändra sättet som vi kommunicerar med varandra. Att gå från att prata utifrån ”mindet” och i stället skapa kontakt på behovsnivå och vara tydlig med mitt önskemål
  3. Förändra organisationen från Dominationssystem till ett Livsbejakande system.
Share