Lyssna empatisktOm vi utgår från att människor bara säger två saker nämligen TACK eller HJÄLP MIG. (läs mer om det på # 26) Om en annan människa gör något som inte berikar ditt liv så hör vi inte kritik eller ilskan utan ropet på hjälp. Tänk vad livet blir annorlunda då?

Ju mer smärta människor är i, ju mer behov av empati har de, eftersom de inte har kontakt med sitt eller sina behov. Då går det inte att fråga den andra människan vad de behöver eftersom om de visste det så skulle de inte vara i smärta.

Läs gärna om
Depression på # 2
Konflikter på # 13
Empati  på # 23

Sättet att få kontakt är då att vi gissar livsenergin dvs känsla och behov. När vi fått kontakt med känslan så är det 10% av livsenergin och när vi gissar rätt på behovet så uppstår kontakt. Det är magiskt att se när den andra människan får kontakt med sin livsenergi och då transformeras den sekundära känslan (ilska, skuld, skam, depression) till en känsla som är i kontakt med behovet. Bakom ilska finns kanske att du blir ledsen, irriterad eller liknande känsla. Bakom skuld och skam brukar det dyka upp sorg för mig.

Rent tekniskt så innebär det att lyssna empatiskt att jag gissar känsla och behov:

Så du känner dig ……………?
därför du behöver/värdesätter………….?

Som jag sagt tidigare så behövs det inte några ord för att empati skall uppstå men min erfarenhet är att om människor inte är i kontakt med sin livsenergi så bidrar det att jag lyssnar empatiskt genom att ställa frågor. Det hjälper den andra personen att komma från ”mindet” och i kontakt med sina känslor och behov.

När jag skrev om Grannfejden så kan jag se att det människorna som är i konflikt med sina grannar behöver är empati. Sen så kan man fixa en lösning. Inte tvärt om att först gå på lösningen.

Lycka till om du väljer att prova.

Share