I dessa kristider så har många företag köpstopp och endast genomför aktiviteter som direkt bidrar till inkomster. Möjligheterna att satsa på utbildning som bidrar till att människor utvecklas och mår bra verkar vara obefintlig just nu.

När jag försöker att få möten med chefer för att berätta om vilka möjligheter som finns, så har jag upptäckt ett problem.
I stället för att vara nyfikna och öppna på vad jag kan erbjuda så hör de kritik. De uppfattar att de inte sköter sitt jobb och därmed så skyddar de sig själva genom att inte låta mig få 30 minuter och berätta vad jag har förstått.

För mig är det en gåta att nyfikenheten att utveckla sig själv och sina medarbetare inte finns levande. Att inte kunna lyssna in och sedan hamna i en analys om det kan bidra till ens liv.

Inser att jag behöver hitta ett sätt att kommunicera budskapet på så att det inte blir ett hot där mottagaren hör kritik.

Ett uppdrag som inte är enkelt men som är spännande.

Share