MÅSTE

Måste ingår i kategorin ”Jackal” eller Varg-språk eftersom det innehåller ett krav på oss själva eller andra människor. Det gör att vi ställer ett krav och då upphör glädjen att bidra eller glädjen att genomföra aktiviteten.

Måste är nog det otrevligaste ordet jag känner till.

Vad är då alternativet? Jo, att titta vilket behov aktiviteten tillgodoser. Då får jag kontakt med min livsenergi och därmed så bibehåller jag glädjen i aktiviteten. Lika dant blir det för andra människor om de får reda på ditt behov så kvarstår glädjen att bidra.

Tar några exempel:

Jag MÅSTE städa.
Översatt till behov så tillgodoser det behovet av skönhet, ordning och reda. Så om jag ser det och njuter av att jag tillgodoser ett behov så finns glädjen kvar.

Jag MÅSTE gå till jobbet.
Översatt så kan behovet bakom vara: ekonomisk trygghet, omsorg om familjen, överlevnad, gemenskap, meningsfullhet o. dyl. När jag ser behovet så blir det enklare att stiga upp och gå till jobbet.

Läs gärna mer om Självempati, behov och vargspråk i tidigare inlägg.

Det finns inga MÅSTEN utan vi gör val för att tillgodose våra behov. Varför lär vi oss ett våldsamt språk mot oss själva när det egentligen är ganska enkelt att vara snäll och vänlig även mot oss själva?

Nu måste jag sluta! Skojade bara, jag VÄLJER att sluta för jag vill använda min tid till andra saker som är meningsfulla just nu.

Share