Communicate Your Needs
YouTube Preview Image
Min förståelse av Marshall B Rosenbergs livsverk Nonviolent Communication, NVC som i Sverige är mest känt under namnet Giraffspråket

Share