Om jag nu skriver så mycket om vikten att få kontakt med sitt eller sina behov så är det ju en rimlig fråga VARFÖR bloggar jag. Vilket behov tillgodoser jag med att blogga. Många gånger gör vi saker utan att fundera på varför och resultatet blir då att det blir tråkigt och en börda. Vi ser inte meningen med det hela.

Det är som att jag MÅSTE städa och då sker det utifrån en energi av att jag är tvingad. Om jag väljer att se det ur en annan aspekt så VÄLJER jag att städa för det tillfredsställer mitt behov av SKÖNHET och kanske ORDNING och REDA.

Åter till bloggandet.

Jag kan se att det finns flera skäl till detta och jag skall försöka att hitta behovet bakom vart och ett:

  • (Tanke) Vill nå ut med den förståelse som jag har skaffat under alla år som jag jobbat med mig själv och andra för att utvecklas.

Här är gissningsvis behoven:

- Viljan att BIDRA till andra människor.

- Se andra MÄNNISKOR UTVECKLAS

- En önskan om att bli FÖRSTÅDD och ACCEPTERAD för mina idéer

- Att bli UPPMÄRKSAMMAD som leder till EKONOMISK ÖVERLEVNAD

  • (Tanke) Det är kul att skriva eftersom det är något nytt i mitt liv

- Det handlar om MENINGSFULLHET och KREATIVITET

- Skapar KLARHET och FÖRSTÅELSE för mig själv.

  • (Tanke) Viktigt att hänga med i det nya som sker i samhället med sociala medias påverkan

- Behovet bakom det är gissningsvis viljan att HÄNGA MED I UTVECKLINGEN

- Säkerligen också att UTVECKLAS som individ

Det svåra med att hitta behoven bakom handlingar och tankar är att vi vet inte i förväg om det är rätt behov jag känner med mina känslor. Det är först när jag har försökt att tillfredsställa dem som jag märker om känslan ändras från RÖTT till GRÖNT. (Läs gärna om känslor som ett signalsystem för behov i inlägg #11 och #12)

En RÖD känsla signalerar att BEHOV inte är tillfredsställda eller hotade (hungrig, törstig, frustrerad, frusen, irriterad osv)

En GRÖN känsla signalerar att behoven är tillgodosedda (mat, glad, nöjd, tillfredsställd, lugn, avslappnad, utvilad osv)

Vi har ett inbyggt feedbacksystem i kroppen som talar om om vi gör handlingar som berikar våra liv och det är våra KÄNSLOR.

Så ingen människa kan skapa känslor i dig utan det är signaler om hur det är med behovstillfredsställelsen.

Just nu känner jag mig nöjd och glad över att jag skapat ytterligare ett inlägg och dessutom njuter jag av enkelheten att göra det på denna för mig nya bloggportal.

Share