Några funderingar

kring samtalet.

Från Wikipedia:

Tre ofta sammanblandade ord: debatt, dialog och diskussion.

I en debatt har varje part en agenda som drivkraft.

I en diskussion eller dialog kan det i stället vara sökandet efter kunskap eller konsensus som är målet.

DISKUTERA

Från Wikipedia:

Diskussion (substantiv) samtal, överläggning, debatt. Ordet kommer från det latinska verbet discutare, där förleden är dis- (i sär) och efterleden är quatere (skaka). Det har med tiden fått betydelsen ‘undersöka, pröva’.

DEBATT

Från Wikipedia:

En debatt är ett formaliserat och reglerat system för logisk argumentation där två eller fler parter försöker övertyga en grupp åhörare i en avgränsad fråga. Ordet debatt kommer från franskans de- ‘av, från’ och battre ‘kämpa’, och betyder slå sönder (motståndarens argument).

DIALOG

dia = ömsesidig
logos = tal

1)    Samtal, replikskifte
2)    Tankeutbyte, dryftning

Slutsatsen min blir att om politiker, företagsledare, föräldrar med flera skulle välja att föra en dialog så skapar det kontakt. Om man sedan lyckas skapa kontakt på behovsnivå (Heartlevel) så kommer lösningen som tillgodoser allas behov. Nonviolent Communication bidrar till att skapa kontakt. Läs gärna mitt tidigare inlägg som förklarar min förståelse av NVC.

Share