Har säkerligen skrivit om det tidigare att UPPSKATTNING inte är ett BEHOV utan att det är feedback på att vi har berikat livet för en annan människa. Om vi är beroende av uppskattning så blir vi ”Beggers” och går omkring och gör saker för att få erkänsla och uppskattning. Vi kan bli beroende av det.

Det är ett stort steg att se att allt jag gör är handlingar för att tillgodose mina egna behov. Många människor tror att det gör saker för andra men du har aldrig gjort något för en annan människa. Däremot så är ett av våra största behov att bidra till andra. Med andra ord så var t. ex. Moder Theresa en stor egoist som tillgodosedde sitt behov av att bidra.

Inre feedbacksystemet – Känslor

Mina känslor är feedbacksystemet som talar om ifall jag gjort en handling som berikar mitt eget liv. Jag skrev om det i inlägg # 37.

Det yttre feedbacksystemet – Uppskattning

Om jag får uppskattning eller erkänsla så kan jag fira att jag bidragit till berika livet för någon annan. Det innebär ju att även om människor uttrycker sig med Varg-uttryck som bra, duktig osv så hör jag bara behovet bakom. Vill jag sedan att feedbacken skall bli värdefull så LYSSNAR JAG EMPATISKT.

Först så lyssnar jag in exakt vad jag gjorde, sa eller bidrog med (utan värdering)

Sedan så gäller det att lyssna in behovet som tillgodosågs.

Då får du värdefull information som du kan lära dig något av.

Denna statusuppdatering på Facebook värmde i mitt hjärta och jag kunde se att jag bidragit till gissningsvis förståelse och klarhet som sedan leder till mer glädje och enkelhet i livet. Det är i alla fall vad jag gissar. Att få kontakt med sin livsenergi (känslor och behov) skapar en kontakt med livet Här & Nu. Det är häftigare att vara närvarande i livet än att sitta fast uppe i huvudet som alltid är antingen i det förflutna eller i framtiden.

Föreslår att du läser inlägget om MÅSTE

Bild 13

och så här såg hela konversationen ut

Bild 14

Share