Dessa tankar kommer från att ha lyssnat på Osho och jag återger det så ordagrant som jag kan och utifrån min förståelse.

Reaction = Reaktion

Reaktion kommer från ditt minne, från dina tidigare erfarenheter, från din kunskap; det är alltid
inadekvat i en fräsch, ny situation. Och existensen är ständigt fräsch. Så om du reagerar från det
förflutna, så är det en reaktion. Men den reaktionen kommer inte att förändra situationen, det
kommer inte att förändra dig, och du kommer i fullständigt misslyckande.

Respons

Respons är ”moment-to-moment” (ögonblick till ögonblick). Det har inget att göra med minnen,
det har att göra med din närvaro.
Du kan se situationen med klarhet; du är ren, tyst, lugn. Från detta lugn agerar du Spontant.
Det är inte en reaktion, det är handling (agerande).

Att skapa kontakt med din livsenergi (känslor och behov) möjliggör att kunna respondera till situationer i livet. Åter igen är den kvalité som erfordras NÄRVARO. Att lämna mindet och hitta meditationen.

Share