I veckan så har Bloggvärldsbloggen ett tema om FÖRDOMAR och jag väljer att bidra med mina tankar kring detta ämne eftersom det har en koppling till det jag försöker att förklara nämligen att kunna gå från ”mindet” och få kontakt med din livsenergi (känslor och behov).

litteringFördomar skapar vi uppe i huvudet utifrån hjärnas vilja att skapa en bild av verkligheten. Då går vi ner i vår ”mentala ryggsäck” som innehåller allt gammalt vi samlat på oss genom åren och utifrån detta skapar en bild av verkligheten. Uppe i huvudet så finns ju också vår värdering av bra/dåligt, rätt/fel så det är ju en naturlig process att värdera och tolka. Hjärnan klarar inte av att ha en massa intryck löst fladdrande så det är en naturlig process att skapa en bild av verkligheten och det är väl på det sättet som vi också skapar våra fördomar. Tyvärr så kan vi ju inte radera vår hårddisk utan det finns lagrat en massa som följer oss i livet. Vi behöver därför hitta sätt att förflytta oss från ”mindet” och få kontakt med HÄR & NU

Det som hjälper mig är att använda sig av det Marshall B Rosenberg kallar Självempati. Jag har beskrivit den processen i inlägg # 5 men jag försöker att utveckla det ytterligare här. Det är grunden i hans livsverk NVC, Nonviolent Communication.

För att inte fastna i våra fördomar så är grunden att kunna separera min TOLKNING från min OBSERVATION. En observation är ren fakta och skulle kunna gå att spela in med videokamera eller bandspelare. Bara fakta med andra ord. Min tolkning är vad hjärnan bygger på och det skapar min värdering och även mina fördomar.

Ett exempel kan vara att jag ser en person göra något och direkt så sätt ”mindet” igång och värdera bra/dåligt, snyggt/fult, rätt/fel osv……..

Om jag då kan stanna upp och se vad min OBSERVATION är, så kan jag i nästa steg ta kontakt med min KÄNSLA och mitt BEHOV dvs livsenergi. Vad är hotat eller inte tillfredsställt bakom min värdering, tolkning eller fördom.

Livet blir mycket enklare om jag inser att alla mina tankar och fördomar om andra döljer ett behov i mig själv. I inlägg # 46 så finns definitionen av BEHOV.

En kurs i Mirakel som är en arbetsbok under ett helt år har följande lektioner som kan bidra som exempel:

Lektion 10 i En kurs i Mirakel: Mina tankar betyder ingen ting.

Lektion 15 i En kurs i Mirakel: Mina tankar är bilder jag har gjort.

Lektion 16 i En kurs i Mirakel: Jag har inga neutrala tankar

Lektion 32 i En kurs i Mirakel: Jag har hittat på den värld jag ser.

Share