Som jag skrivit i tidigare inlägg så får vi lära oss att uttrycka tankar som känslor. Det finns exempel på flera ställe i bloggen bl. a detta om kronprinsessan samt detta om tänka känslor med Wanja som huvudperson.

Hur kan jag då träna mig att få kontakt med min känsla. Grunden är ju att:

Känslor känner vi och tankar tänker vi.

Det är väl en bra början att förstå det.

Bild 38Marshall B Rosenberg som skapat Nonviolent Communication har några tips i sin bok som jag delar här.

Här är exempel på när vi uttrycker tankar som känslor

Om du märker att du stoppar in ATT, SOM eller SOM OM efter ordet känner som i följande exempel:

- Jag känner ATT du inte lyssnar på mig.

- Jag känner mig SOM en värdelös person

- Jag känner det SOM OM systemet begränsar mig.

eller att du stoppar in ord som du, jag han/hon, ni de, det som i följande exempel:

- Jag känner att JAG alltid måste…

- Jag känner att DET inte är meningsfullt…

eller stoppar in ett namn eller ett substantiv typ:

- Jag känner att GÖRAN är värdelös på att blogga.

- Jag känner att MIN DOTTER är skötsam.

Så steget är att gå från huvudet och känna efter vad det är för känsla som finns i min kropp. Jag återkommer till det men till att börja med så kan du använda två färger för att skilja känslor åt:

RÖD-känsla = Signalerar att ett behov inte är tillgodosett eller hotat.

Grön-känsla = Signalerar att behoven är tillgodosedda.

sedan kan du gå till BEHOVS-listan och se vilket behov som känslan signalerar.

Det är ju lite roligt att lyssna på idrottsreferat och intervjuer med idrottsmän:

- Jag känner att vi är på gång.

- Jag känner att bollen är rund.

- Jag känner att domaren är för….

- Jag känner som om vi kommer tillbaka i 3:e perioden

osv  …………

Share