Hur tränar jag mig att hitta mina BEHOV?

Mitt tips är att i varje situation i livet först få kontakt med din KÄNSLA (Signallampan) och sedan försöka att se vad känslan signalerar för BEHOV.

I bland är det enklare att titta på de tankar som du har just nu om situationen och gå därifrån till att hitta BEHOVET. Varje tanke om dig själv eller någon annan döljer ett BEHOV.

Ett sätt att börja få kontakt med behoven är att titta på vilka behov som är tillgodosedda när du har en GRÖN KÄNSLA dvs nöjd, glad, tillfredsställd, lycklig o. dyl. känslor.

Detta beskriver Marshall B Rosenberg som SJÄLVEMPATI.

Jag har tidigare beskrivit de första stegen i självempati nämligen att:

- Skilja mina tolkningar/värderingar från min OBSERVATION

- Skilja på när jag tänker känslor från mina äkta KÄNSLOR

Det tredje steget i processen är att hitta mitt BEHOV.

Självempatiprocessen är följande:

  1. Vad är min OBSERVATION
  2. Vilken KÄNSLA är levande just nu?
  3. Vilket BEHOV är tillgodosett eller inte tillgodosett just nu?
  4. Om behovet inte är tillgodosett vad kan jag göra för att berika mitt liv och tillgodose mitt behov? Alternativt att SÖRJA att det ser ut som det gör. (Jag återkommer med att förtydliga det 4:e steget i processen)

Kolla gärna in tidigare inlägg om BEHOV

Jag har placerat min blogg i Härnösandbloggkartan.se!

Share