Jag beskriver NVC utifrån min förståelse. Denna blogg är ett försök av mig att skriva den journal över lärdomar som är nödvändig för mig för att jag skall kunna bli en licensierad tränare. Just nu är jag tränarkandidat och bidrar utifrån min förståelse. Jag får dock inte kalla mina kurser för Nonviolent Communication NVC. På följande länk hittar du Licensierade tränare och tränarkandidater.

Tänkte försöka bli lite tydligare med vad jag har beskrivit under flera tidigare inlägg.

De fyra komponenterna i NVC (I Sverige mest känt som Giraffspråket)

I normalläget så använder vi vår hjärna till att bedöma, tolka och värdera vår omvärld och det är dessa tankar (som Marshall kallar Vargen inom oss) som skapar situationer där vi inte får kontakt. Om vi dessutom ställer krav eller hotar våra medmänniskor så upphör definitivt möjligheten till kontakt.
Intention bakom NVC är att du inte vill ha något av den andra mer än att bli förstådd eller kan också uttryckas som att du önskar kontakt.
I NVC så finns det fyra komponenter som skall underlätta detta.

1.    Observation
2.    Känsla
3.    Behov
4.    Önskemål

En observation är fri från våra tolkningar och beskriver endast fakta dvs. vad du ser eller hör. Med andra ord skall det gå att spela in med en videokamera eller bandspelare. Alla tolkningar och bedömningar är det som kallas Vargspråk och bidrar inte till kontakt utan snarare till konflikt.

En känsla är en upplevelse i kroppen och är en signallampa. De flesta av oss blandar ihop våra tankar med känslor genom att vi uttrycker tankar genom att inleda med ”Jag känner….”
Ett exempel är ”Jag känner att du inte lyssnar på mig”. Detta är en tanke och bakom det finns en känsla, vi kanske är irriterade eller ledsen. Att uttrycka tankar som känslor är en fallgrop.

Ett behov delas av alla människor i hela världen och det som skiljer oss åt är vilka strategier vi föredrar. En strategi är ett sätt för att tillfredsställa behov och där finns konflikten mellan människor, speciellt om vi är helt låsta vi vår strategi.

Marshall kallar önskemål för ”present request” och det kanske är ett tydligare sätt att beskriva intentionen bakom det. Ett önskemål skall uppfylla följande:
-    Det skall kunna genomföras här & nu av den andra personen. Alltså inte en önskan som skall genomföras varje dag och resten av livet.

-    Det skall tåla ett NEJ. Om den andra personen säger NEJ och du blev arg så fanns det ett krav bakom och då är det inte ett önskemål.
Problemet är att vi behöver hela tiden se efter vad vår intention är. Att intentionen inte är något annat än kontakt för att så fort vi vill ha något av den andra personen så känner de av energin och deras glädje att bidra upphör.

Jag har placerat min blogg i Härnösandbloggkartan.se!

Share