Konflikthantering

NVC, Nonviolent Communication är utmärkt för att hantera konflikter eftersom om vi möts på behovsnivån först och sedan tittar på vilka strategier som bidrar till att uppfylla bådas behov. Detta skapar ett klimat av samarbete och bibehåller viljan att bidra.
Marshall säger (vilket jag också kan intyga) att alla konflikter kan hanteras på 20 minuter från den stunden då du förstår mina behov och jag förstår dina. Detta kan ta lång tid för att vi oftast sitter fast i våra Vargtankar om den andra personen. Dessutom kanske vi är inställda på frekvensen då vi hör krav eller kritik.

På behovsnivå så finns det ingen separation mellan människor utan vi förstår varandra eftersom vi är skapade av samma energi. Det som skiljer människor åt är deras strategier och önskningar om hur behovet skall tillfresställas. Innebär att om jag är uppe i huvudet och bara ser min lösning, önskning eller strategi som den enda vägen så blir det inte kontakt. Vi hamnar då lätt i rätt/fel-tävlingen.

Läs gärna mer om KONFLIKTHANTERING

100006Marshall B Rosenberg beskriver flera exempel på där han har arbetat med konflikthantering runt om i världen i häftet ”Vi kan reda ut det” som finns att köpa. Klicka på bilden så eller här så kommer du till en webbshop

Bild konflikthantering för Blogg

Läs gärna min vardagsbetraktelse om konflikter

Share