Bilder från en kurs som är inspirerad och bygger på Marshall B Rosenbergs livsverk NVC, Nonviolent Communication

YouTube Preview Image
Share