Marshall B Rosenberg

pratar om att berika andra människors liv är ett av och kanske det viktigaste behoven vi har. Dessutom pratar han om att världen har tillräckligt med resurser för att alla människor skall få sina behov tillgodosedda om vi bara väljer att fördela dem.

YouTube Preview Image

Jag har placerat min blogg i Härnösandbloggkartan.se!

Share