De fyra komponenterna

Vi använder vår hjärna till att bedöma, tolka och värdera vår omvärld. Naturligtvis så är det hjärnans styrka och funktion att tolka och värdera. Vi kan inte gå över gatan om vi inte tolkar situationen och bedömer det som säkert att gå.
MBRMen i mötet med människor så ställer vår hjärnas split i två delar till det. Eftersom det hela tiden finns två sidor så är det våra tankar (som Marshall B Rosenberg kallar Vargen inom oss) som skapar situationer där vi inte får kontakt med andra. Om vi dessutom ställer krav och/eller hotar våra medmänniskor så upphör definitivt möjligheten till kontakt.
Intention bakom NVC är att du inte vill ha något av den andra personen än att bli förstådd eller kan också uttryckas som att du önskar kontakt.

I NVC så finns det fyra komponenter som skall underlätta kontakten med dig själv och andra.

1.    Observation
2.    Känsla
3.    Behov
4.    Önskemål

En observation är fri från våra tolkningar och beskriver endast fakta dvs. vad du ser eller hör. Med andra ord skall det gå att spela in med en videokamera eller bandspelare. Alla tolkningar och bedömningar är det som kallas Vargspråk och bidrar inte till kontakt utan snarare till konflikt.

En känsla är en upplevelse i kroppen och är en signallampa. De flesta av oss blandar ihop våra tankar med känslor genom att vi uttrycker tankar genom att inleda med ”Jag känner….”
Ett exempel är ”Jag känner att du inte lyssnar på mig”. Detta är en tanke och bakom det finns en känsla, vi kanske är irriterade eller ledsen. Att uttrycka tankar som känslor är en fallgrop.

Ett behov delas av alla människor i hela världen och det som skiljer oss åt är vilka strategier vi föredrar för att tillgodose behovet. En strategi är ett sätt för att tillfredsställa behov och där finns konflikten mellan människor, speciellt om vi är helt låsta vi vår strategi.

Marshall kallar önskemål för ”present request” och det kanske är ett tydligare sätt att beskriva intentionen bakom det. Ett önskemål skall uppfylla följande:
-    Kunna genomföras Här & Nu av den andra personen. Med andra ord så är en present request inte något som skall genomföras varje dag och resten av livet. Det uppfattas lätt som ett krav.
-    Tåla ett NEJ. Om den andra personen säger NEJ och du blev arg så fanns det ett krav bakom och då är det inte ett önskemål.
Vi behöver hela tiden se efter vad vår intention är. Om vi litar på att människor vill bidra om de får göra det frivilligt och att vi därför inte behöver ställa krav utan endast uttrycka ett behov och ett önskemål.

Dessa fyra komponenter är grunden i:

  • självempati
  • när du uttrycker dig ärligt
  • lyssnar empatiskt.

Men konsten är ju att skapa sig ett eget språk och förhållningssätt till komponenterna.


Jag har placerat min blogg i Härnösandbloggkartan.se!

Share