Veckans bloggtema i Bloggvärldsbloggen i Aftonbladet är pengar.

I Nonviolent Communication så är pengar inte ett behov trots att vi får lära oss att så är fallet. Dessutom så används pengar ofta som en belöning och visar på vår status i samhället.
I NVC så definierar Marshall B Rosenberg pengar som en STRATEGI för att tillgodose en mängd behov. Behov är det som vi delar med alla andra människor vilket du kan läsa mer om på i behovslistan.

Hur gör jag då för att börja tänka i andra banor, när hela samhället är uppbyggt på att pengar är ett behov. I min värld så försöker jag se pengar som en strategi för min trygghet men också för att få andra behov tillgodosedda som glädje, nöje, välbefinnande osv. Vid ett tillfälle när jag åkte på en ordentlig infektion så insåg jag att det hade inte spelat någon roll hur mycket pengar jag hade haft eftersom hälsan inte tillät mig att flytta mig från sängen. Det viktigaste behovet i mitt liv är att ha en fungerande kropp och att vara frisk. Det blev tydligt att pengar är en strategi som bidrar till att tillgodose andra behov, dock inte hälsan.
I arbetslivet så försöker jag att skapa situationer där det blir win/win genom att alla får sina behov tillgodosedda i en affärsuppgörelse. För att skapa en win/win-situation så behöver jag se att mina behov är viktiga men också att den andres behov är betydelsefulla och att jag även tar ansvar för dem. Då brukar i allmänhet lösningen och strategin komma som tillgodoser allas behov. Detta går dock emot de flest utbildningar i förhandlingsteknik där jag får lära mig att förhandla till mig själv 80% och sedan att få den andra att uppleva sig nöjd med 20%. Då skapar jag en vinn/förlora-situation som inte skapar långsiktiga relationer. Men det är ju inte helt enkelt att börja förhandla på ett sätt där bådas behov är viktiga.

När jag köper in kursgård för mina kurser så har jag hela tiden förhandlat på det sättet, vilket resulterade i ett mer än 10 år lång affärsrelation där båda var vinnare. Pengar var strategin för att tillgodose deras behov och deras arbetsglädje och serviceanda tillgodosåg mina behov.

En intressant sak kan också vara att koppla pengar till kroppens kraftcentra. Vi har sju chakran i kroppen som jag kommer skriva en särskilt inlägg om senare. När det gäller pengar så är det kopplat till vårt 2:a chakrat som även kallas ”Relationschakrat”. Det sitter mellan blygbenet och naveln. Det innebär att alla människor har olika förhållningssätt till pengar beroende på hur vårt chakra har utvecklats. Somliga lägger pengar på hög, andra är inte värd att tjäna pengar och en tredje kanske inte är värd att behålla dem.  Tills jag utvecklar detta med chakrasystemet så får du hålla tillgodo med att Googla eller gå in på Wikipedia.

Share