Har nu kommit hem efter tre dagars kurs med John Kinyon och Ike Lasater. Är på fylld med nya insikter och lärdomar som jag hoppas kunna förmedla i olika sammanhang. Det som gladde mig mest är nog att de påtalade vikten av närvaro och att öva det genom meditation. Det möte mitt behov av TILLIT och hopp. ”The only way out is in”.

Här är länkarna till deras sidor:

John B.Kinyon  johnkinyon.com
Ike Lasater wordsthatwork.us
Bay Area Nonviolent Communication baynvc.org
Center for Nonviolent Communication cnvc.org

The translation is especially for John and Ike:

Has now come home after a three day course with John Kinyon and Ike Lasater. Is filled with new insights and knowledge that I hope to convey in different contexts. What pleased me most is probably that the alleged importance of presence and practicing it through meditation. The meeting my need for trust and hope. ”The only way out is in”.

IMG_0591

intyg mediation

Share