När en människa kritiserar dig eller uttrycker ”negativa” saker om dig så finns det fyra val du kan göra.

  1. Lägga skulden på dig själv
  2. Lägga skulden på andra
  3. Känna dina egna känslor och behov
  4. Förstå de känslor och behov som ligger dolda i den andra personens negativa budskap.

Marshall brukar säga att människor säger bara två saker: Tack eller Hjälp mig.

(Detta kommer från boken ”Ett språk för livet” av Marshall B. Rosenberg)

Ta emot budskap

Läs mer om Självempati som kan vara nyckeln för dig att kunna hantera vad andra människor säger.

Share