Skillnaden mellan en Chef och Ledare väljer jag att beskriva på följande sätt.
En Chef får sin makt från organisationen att leda ett antal människor mot ett mål. Det behöver inte vara den person som gruppen vill ha, men förhoppningsvis så är det den person som organisationen tror på.
En Ledare får sin makt nerifrån gruppen därför de litar på honom eller henne. De kan vara under en kortare eller längre tid.

Under min 15 år som konsult så har jag sällan eller aldrig mött en chef som också varit ledare i gruppen. Det händer men är väldigt sällsynt. Därför tror jag det är viktigt att som chef satsa på att bli en duktig chef. Det viktigaste hantverket en chef utövar är LEDARSKAP.

Definitionen på ledarskap är (finns säkert fler):
Förmåga att kunna nyttja och utveckla individernas samlade kapacitet för att effektivt nå det gemensamma målet.

När jag analyserar detta så finner jag tre saker:

  1. Nyttja individernas samlade kapacitet – vilket innebär att se till att gruppen är effektiv och samarbetar. Det innebär att beroende på vilken fas i FIRO gruppen befinner sig i så behöver jag ge olika mängd styrning. Läs gärna om gruppdynamik.
  2. Utveckla individernas samlade kapacitet – innebär för mig att utveckla både förmåga att samarbeta som den tekniska kompetensen som yrket erfordrar
  3. Gemensamt mål – Är något större än att ha samma mål. Samma mål har de i alla dokusåpor, nämligen att vinna pengar, och det splittrar gruppen.

Viktigt tycker jag är att kunna använda MAKT MED och inte som många chefer MAKT ÖVER. Makt med så skapar jag den struktur gruppen behöver för tillfället och möter upp svar på frågorna som gruppmedlemmarna har typ VAD?, HUR? NÄR? VEM? VARFÖR? osv
Detta gör jag genom att lyssna och delaktighet.

Share