Dr Young är framgångsrik på att marknadsföra insikter och kunskaper om vikten av att inte skapa ett surt PH-värde i vår kropp.

YouTube Preview Image
Share