virenGöran Sjögren

Jag arbetar som konsult/utbildare och har de senaste 12 åren jobbat med att utveckla individer och grupper i ett eget företag. Jag är erfaren UGL handledare och har genomfört UGL kurser (fler än 100 st) sedan 1993 fram till 2009 då UGL-kursen lades ner av FHS. Jag jobbade på 90-talet som Chef för Marinens Utbildnings och Ledarskaps center, MARULC.

Detta är ett försök att bidra med mina insikter och kunskaper. Personlig utveckling är mitt stora intresse.

Min blogg har ibland anknytning till aktuella saker men oftast så finns det ingen koppling i tid. Med andra ord så hoppas jag att du kan ha glädje av att läsa tidigare inlägg eftersom de behandlar ett aktuellt ämne som kan bidra. Min förståelse av Marshall B Rosenbergs livsverk Nonviolent Communication, NVC som i Sverige är mest känt under namnet Giraffspråket genomsyrar inläggen. Djupet i min förståelse kommer från att lyssna och läsa Osho:s texter.

Ett skäl till att jag skriver detta är att för att bli licensierad NVC-tränare så behöver jag skriva journal över mina insikter och lärdomar. Detta har för mig inte fungerat eftersom jag inte sett meningen med detta. Att skriva i en Blogg som andra kan ta del av så tillgodoses mitt behov av meningsfullhet. Jag är Registrerade för att bli certifierade av CNVC.

Göran Sjögren är anställd hos Feel Your Needs AB

och telefon är 070 530 35 40

Göran Sjögren är 55 år gammal och bor i Härnösand och därför har
jag har placerat min blogg i Härnösandbloggkartan.se!

Share