_gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); Gå till innehåll
BloggRegistret.se

Arkiv

Kategori: Åsikt i aktuell fråga

Bild 6I dag uttalar sig Kungen om dokusåpor och det blir artiklar i tidningarna. Bilden är från Aftonbladet. För en gång skull så håller jag med Kungen om att det vore trevligare om TV lyfte fram de goda exemplen i stället för att manipulera gruppen till att hela tiden befinna sig i den konfliktfyllda fasen som kallas Rollsökning.

Det är enkelt att manipulera en grupp så den ständigt befinner sig i en konfliktfylld fas genom att:

  • skapa konkurrens mellan medlemmar
  • plocka bort medlemmar
  • sätta dit nya medlemmar
  • ge uppgifter som är nya för gruppen

Allt detta utnyttjas i samtliga dokusåpor och är ren manipulation oavsett om det sker i SVT, TV 3 eller TV 4.

För ett antal år sedan så skrev jag till samtliga produktionsbolag och föreslog att de som motvikt skulle satsa på ”det goda exemplet” och göra en serie där man visar på hur man kan få en grupp att fungera. Detta genom att starta från noll och teambuilda gruppen. Jag fick inte något svar på mitt förslag.

Läs gärna vad jag har skrivit om manipulationen eller okunskapen i Grannfejden. En rolig anekdot är att när jag och en kollega ville möta Strix och berätta om konflikthantering så var innebörden av svaret: Nej tack, vi är nöjda med våra tittarsiffror.

Om du vill läsa mer om gruppdynamik och den konfliktfyllda fasen så finns det en fortsättning

Gruppens utveckling

Fritt efter Will Schutz teori om gruppers utveckling, FIRO.

Will Schutz kom fram till sin teori redan 1958 och han konstaterar att gruppen går igenom tre huvudfaser på sin väg till mognad.

Bild1

Tillhörafasen är den första fasen gruppen kommer in i och den kännetecknas av att deltagarna är artiga och anpassningsbara. När samtliga har klivit i båten så övergår gruppen till Idyll, som är en tidsmässigt kort fas där gruppen samlar kraft. Fasen kallas också ”lugnet före stormen”. Sedan så börjar en eller flera att vilja styra och påverka och då går gruppen över i Rollsökning. Den fasen är grundkänslan oberoende och därför kommer konflikterna upp till ytan. Fokus är på frågor som handlar om makt, ansvar och kompetens. Det handlar om att ta reda på vem du vill dela säte med och vem som styr skutan – allt medan båten stabiliserar sig. När alla har hittat sin plats i båten så går gruppen över i Idyllfasen som är lugnet efter stormen. Gruppen samlar åter kraft för att gå in i Samhörighetsfasen. I den fasen är gruppen effektiv och samtliga drar mot det gemensamma målet.

Alla grupper går igenom samma utvecklingsfaser. Det spelar ingen roll var de befinner sig, vilka uppgifter de har att utföra eller hur de är sammansatta – mönstret är detsamma enligt Will Schutz  forskning kring gruppers utveckling.

Faserna är cykliska, d.v.s. de upprepar sig när gruppen ställs inför en ny medlem, en ny chef eller nya uppgifter. Om chefen och gruppmedlemmarna har kunskap om grupprocessen kan man förutse hur gruppen (och man själv) kommer att reagera. Det gör det lättare att hantera situationen och gå vidare till nästa fas. Är man däremot omedveten om hur gruppdynamiken fungerar blir man lätt stressad när det händer ”dumma” saker och gruppen kan stagnera i ett negativt rollmönster.

En effektiv grupp arbetar självständigt och tar eget och gemensamt ansvar för sina handlingar. En effektiv grupp lägger inte energi på att försvara sina revir eller söka syndabockar utan ägnar sig åt sina arbetsuppgifter. Alla grupper måste dock passera genom de tre olika huvudfaserna. Det går inte att hoppa över någon fas. I en del grupper kan faserna passeras fort medan det i andra grupper kan ta lång tid. Vissa grupper fastnar i den andra fasen och kommer aldrig vidare.

Share

skolm_2Jag har i tidigare inlägg beskrivit konsekvenserna av att skapa ett system med straff och belöning och hur detta i sin tur resulterar i att människor har två möjligheter nämligen att anpassa sig eller revoltera. Har även skrivit till skolministern för att få komma och beskriva en annan människosyn än att bestraffa dem som inte anpassar sig. Detta har varit aktuellt under året i Härnösand då två elever har blivit avstängda från skolan.

Jag gissar att skolministern har en god avsikt med sina åtgärder men strategin han använder blir så fel (Klippet är från DN för en tid sedan)

Om du klickar här så kan du läsa svaret jag fick från skolministern samt om de elever som har blivit avstängda i Härnösand. Dessutom så visar jag på en annan väg att gå. En väg där du tror att allt människor gör är försök att tillgodose sina behov och att det finns en längtan att bidra till andra om vi får göra det frivilligt. Dessutom så finns det en längtan att utvecklas och att lära nytt.

Debatten pågår i samhället och jag hittade den här artikeln i Aftonbladet som hanterar ämnet.

Bild 5

Share

Alla ungdomar i Härnösand tror jag har lärt sig en sak under den senaste vecka nämligen:

Vårda ditt

VARUMÄRKE !

Det räcker med en film på YouTube för att det skall vara kört. Speciellt om du inte bevakar nätet och genast gör en sk ”pudel” så är du körd. Det som har bidragit till detta är exemplet med filmerna om rektorn i Härnösand

I dag har jag ordnat min andra föreläsning i Härnösand om vikten att ha koll på Social media och även denna gång så föreläste Sofia Mirjamsdotter. Det är också beskrivet i Jonas Tynérs blogg. Du kan läsa mina inlägg om vikten att ha koll på Sociala media i min privata blogg

Nytt exempel på vikten av att vårda sitt varumärke i Aftonbladet

Det jag vill berätta om i dag är vikten av ÄRLIGHET och det visar sig ju att det blir kanske än så viktigt med dagens snabba spriding av information på internet.

Jag sa och säger till mina fem barn att det som skapar KONTAKT och RELATION är ÄRLIGHET.  Om jag frågar dig om någonting så välj bland dessa två svar:

  1. Säg SANNINGEN
  2. Säg: Pappa, det har du inte med att göra!

Innebörden är att ljug inte för då finns det ingen relation längre. Det viktiga är ja att jag då kan leva NVC-processen och TÅLA ETT NEJ.

Läs gärna fler inlägg i bloggen om hur du kan uttrycka dig ärligt. Läs speciellt om NVC

Share

Veckans bloggtema på Bloggvärldsbloggen i Aftonbladet är GUD och jag tycker det är spännande att koppla ihop personlig utveckling med aktuella diskussionsämnen på nätet så jag väljer att tycka till.

RELIGIÖS – RELIGION

Jag har skrivit i ett tidigare inlägg att jag är RELIGIÖS men inte tillhör någon RELIGION.

Att vara RELIGIÖS innebär för mig att jag säger ja till att utvecklas som människa för att nå högre medvetenhet.

En RELIGION har ett färdigtänkt koncept som jag tror syftar till ha hålla ordning på människorna. Ett koncept som bygger på SKULD och SKAM som blir en inre alltid närvarande polis. En inre polis som gör att vi vänder ilskan inåt och slår på oss själva. Om vi gör det tillräckligt mycket och länge så hamnar vi i depression. Jag har skrivit om SKULD och SKAM här.

RELIGIÖS kan i min värld översättas med att vara nyfiken på livet och ha en vilja att titta inåt. Sedan kan jag välja att gå livets hårda skola eller välja att gå kurser som bidrar men jag behöver inget färdigtänkt koncept för det.

(Om du slår upp RELIGIÖS på Wikipedia så länkas du till RELIGION)

GUD

GUD kan ju då innebära att vi alla är GUDOMLIGA och att GUD:s förlåtelse handlar om att vi själva förlåter oss själva när vi gjort saker som inte har berikat vårt liv. Att sörja och lära mig och sedan gå vidare.

Ateism

enligt Wikipedia:

Ateism är positionen att det inte finns någon högre makt. Begreppet är omdiskuterat och spänner från begreppsbestämningen avsaknad av tro (på någon eller några gudar eller högre makter) till definitionen en tro (på att det inte finns någon eller några gudar eller högre makter). Många stora uppslagsverk i världen anger bägge definitionerna samt preciseringar som ligger mellan dessa. Oxford English Dictionary (OED), Second Edition definierar ateism på följande sätt:

(Känna) misstro mot eller förnekande av existensen av en gud (”Disbelief in, or denial of, the existence of a god.”)

Jag funderar så här:

Jag måste väl ändå tro på att det finns en GUD eller HÖGRE MAKTER om jag misstro eller förnekar existensen av en GUD. Med andra ord så tror ju en ATEIST på GUD men förnekar dess existens. Jag kan ju inte förneka någonting som inte finns.

Sverige i topp när det gäller PERSONLIG UTVECKLING?

Kolla in kartan på The World Values Surveys som beskriver:

  • på en axeln hur fria människor är att tänka själva kontra att religionen styr
  • och på andra axeln vart på Maslows behovspyramid människorna befinner sig.

Jag beskrev det i mitt inlägg # 19 och hade då med bilden från den sidan.

valuemap

Slutsatsen min blir att Sverige är det landet i världen som just nu har den största personlig utvecklingen hos massorna. Tyvärr så väljer vissa att stanna upp processen en stund och avvaktar i depression.

Jag har placerat min blogg i Härnösandbloggkartan.se!

Share

Jag skrev i inlägg # 40 att uppskattning inte är ett BEHOV och väljer att påminna om detta aktuella och svårförståeliga område.

Om jag får feedback på att jag har berikat livet för en annan människa så värmer det ju och ”gröna känslor” dyker upp i kroppen. Läs gärna det inlägget för det är värdefullt.

Fick uppskattning från en bloggkollega André Ekespong som värmde så här en kall och blåsig söndag i juni när termometern visar på 9 grader.

Jag har placerat min blogg i Härnösandbloggkartan.se!

Share

Vid flera tidigare inlägg så har jag skrivit om hur vi i dominationssamhället ställer KRAV och hur viljan att BIDRA upphör.

Om vi tror på att alla handlingar människor gör är försök att tillgodose egna BEHOV och att alla har en naturlig vilja att BIDRA om vi får göra det frivilligt så gäller det ju att kommunicera det på ett sätt så att den viljan finns kvar.

Så fort människor upplever KRAV så har de två möjligheter:

  • Revoltera
  • Underkasta sig och lyda

Grunden i Nonviolent Communication är ovanstående människosyn och att uttrycka mig så att det inte uppfattas som krav.

Titta gärna på mina inlägg om människosyn.

Till min glädje läser jag i dagens Aftonblad att Malin Wollin konstaterat att det inte fungerar att KRÄVA något av sina barn. Antingen revolterar de eller underkastar sig och lyder. Klicka på bilden med rubriken så kommer du till Aftonbladet.

Bild 53Jag upptäckte själv att jag inte trodde att mina tonåringar visste sitt eget bästa och att jag var tvungen att ställa krav och tvinga dem. Men upptäckte att det blir större framgång och kontakt om jag väljer ett annat sätt att kommunicera.

Bild 52Blir ju en aning fundersam när hon i artikeln beskriver att en Föräldracoach menar att jag skall KRÄVA att addas av mina barn på Facebook.

Jag är av den uppfattningen att jag kan nå framgång utan att kräva och tvinga oavsett om det handlar om våra tonåringar eller vår medarbetare.

Framgången för mig har varit Marshall B Rosenbergs livsverk Nonviolent Communication som är en process att leva livet. Det handlar i grunden om att jag har en energi i mötet med andra där jag uttrycker mina behov och sedan är öppen för att den andra vill bidra om de får göra det frivilligt. Det var ett stort steg för mig att ändra min människosyn eftersom uppfostran, skolan och yrkeslivet genomsyras av en helt annan människosyn.

Jag har beskrivit den processen i alla mina inlägg men speciellt i dessa.

Den andra delen i detta handlar om vårt behov av KONTAKT med våra barn och bakom det ligger förmodligen vårt behov av TRYGGHET och OMSORG och OMTANKE. Jag har följt alla mina barn på nätet sedan min förstfödda son (som nu är 25 år) gav sig ut på nätet. Eftersom jag har 5 barn så har detta vuxit till ett eget intresse. Utan att tvinga dem så har alla addat mig på Facebook, MSN, Skype och allt vad de sysslar med. Två av dem skriver egna bloggar som jag givetvis följer med glädje. Min son # 3 befinner sig i Oslo och genom att följa hans blogg,  Facebook och Twitter så är jag delaktig i hans liv. Min dotter som är 17 år skriver saker i sin blogg som hon givetvis delar med övriga världen men som hon kanske inte skall berätta för mig.

Jag tror mycket på sociala media och ser dem som en fredsrörelse vilket jag beskrev i detta inlägg.

Sedan finns det ju föräldrar som är stolta över att vägra Facebook och i min vardagsblogg har jag beskrivit en lite kul händelse då min dotter möte en sådan pappa.

Share

Bloggvärldsbloggen har denna vecka ett tema om alkohol och jag tänkte bidra ur ett perspektiv som jag har beskrivit vid flera tidigare inlägg nämligen hur vi lever i ett DOMINATIONSSAMHÄLLE.

Samhället gör allt de kan för att trycka ner oss vanlig människor så att vi skall bli lydiga ”slavar”. Det börjar redan i skolan med att uppfostra barnen till att vara lydiga mot auktoriteter (lärarna) och bestraffning och beröm används som metoder för att bestraffa eller belöna. Detta fortsätter sedan i yrkeslivet för de flesta. Chefer använder MAKT ÖVER (istället för MAKT MED) och människor blir som moderna slavar. Vi blir belönade eller bestraffade.

Läs gärna tidigare inlägg om DOMINATIONSSAMHÄLLET.

Vart kommer då ALKOHOLEN in i bilden?

Jo, det verkar som om samhället vill att vi ”slavar” skall droga oss med alkohol och/eller läkemedel så vi inte startar upp processen att bli FRIA och LEVANDE. Makten vill att vi skall vara nöjda, glad och jobba på.

När det gäller droger så är det ju lite lustig.

Alkohol – säljs av staten i egna butiker (tillåter inte konkurrens). Ger allvarliga konsekvenser för 10% av befolkningen plus deras nära och kära.

Bensodiazepiner – Ger samma stimulans i hjärnan som alkohol och finns i de 18 mest sålda läkemedlen. Ofta så blir alkoholmissbrukare blandmissbrukare och använder bensodiazepinläkemedel för att inte behöva dricka så mycket alkohol. I dag så är det flera hundra tusen personer som dagligen använder läkemedel som innehåller bensodiazepiner. Säljs av staten och subventioneras dessutom. Läs gärna om mina inlägg om depression.

Lättare narkotika – ger också samma stimulans i hjärnan men är olagliga i Sverige.

Eftersom alla tre drogerna ger samma stimulans i hjärnan på den som intar dem så har ju samhället bestämt vad som man skall tillåta och vad som skall förbjudas. Dessutom så subventioneras läkemedel som är beroendeframkallande. De som jobbar med att hjälpa människor ur ett beroende kallar det för KEMISKT BEROENDE och gör ingen skillnad på vilken drog som vi använder.

Mina funderingar kring ALKOHOL är:

Är det så att de som styr samhället vill att vi skall jobba på och till helgen droga oss med ALKOHOL för att sedan vara i produktion på måndag igen. Dessutom erbjuder samhället oss som tidsfördriv olika aktiviteter där vi kan njuta av våld.

Från Wikipedia

Bensodiazepiner eller bensodiazepinderivat är ataraktika, det vill säga lugnande medel, som upptäcktes av en slump i början på 1960-talet vid ett laboratorium på läkemedelsbolaget Roche. I Sverige introducerades bensodiazepiner i mitten på 1960-talet som ett alternativ till barbiturater. En av den mest av media uppmärksammade bensodiazepin genom åren är Rohypnol, som numera går under namnen Flunitrazepam och Fluscand. Den i Sverige mest vanliga receptutskrivna formen av bensodiazepiner är dock Sobril. Bensodiazepiner är starkt beroendeframkallande.

Share

Äntligen verkar det ha dykt upp en politiker som vill skapa ett Livsbejakande system. Jag har beskrivit dominationssamhället i flera tidigare inlägg som du finner här.

Men religionens betydelse är ju fruktansvärd. Hur kan färdigtänkta koncept får styra vår värld?

Jag betraktar mig själv som RELIGIÖS men tillhör ingen RELIGION.

Denna insikt har jag fått genom att studera Osho som menar att det finns ingen koppling till att vara religiös bara för att jag tror på ett färdigt koncept som en religion står för. Visst är det kanske en aning mer komplicerat att själv skapa sig ett trossystem men det bidrar ju också till en FRIHET. Sverige räknas ju som ett ganska sekulariserat samhälle men du behöver inte titta så länge förän du upptäcker hur KRISTENDOMEN genomsyrar samhället. Titta bara på helgerna i vår almanacka.

Kristendomen är väl en av de mest krigiska och våldsamma religionerna med USA i spetsen så det är väl hoppfullt att USA har fått en ny president trots att han är kristen. Men verkar ju tolka bibeln annorlunda är Bush-klanen. Själv valde jag att lämna Svenska kyrkan för massor med år sedan när det var ett gäng män i Göteborgsområdet som förvägrade att prästviga kvinnor.

Lyssna gärna på hans tal i Kairo i går på YouTube.

YouTube Preview Image

Jag har placerat min blogg i Härnösandbloggkartan.se!

Share

Det finns en
äng bortom
rätt och fel,
jag möter dig där.

Sufipoeten Rumi

Jag har skrivit i tidigare inlägg om att när vi är uppe i huvudet så skapar vi inte kontakt med andra människor.

Då värderar vi rätt/fel, bra/dåligt, nytt/gammalt osv och det leder inte till att vi når varandra.

Har beskrivit det i inlägget: Politiker är uppe i huvudet och Olika tankar om debatten i Agenda.

Det som är lustigt är ju att politiker och andra är förvånade att endast 40% av befolkningen röstar i EU valet. För mig är det inte konstigt eftersom det är totalt ointressant att följa en tävling om vem som har RÄTT.

En politiker som är i kontakt med sin livsenergi (känslor och behov) och lär sig uttrycka det blir ju intressant eftersom jag då får kontakt och kan förstå.

Share

Bild 43I dag så har TV 4 ett inslag i Nyhetsmorgon om flygrädsla och ber människor chatta om det med en pilot och en terapeut.

I min värld så handlar det väl inte om en rädsla att flyga utan en rädsla att DÖ. På samma sätt som om jag säger att jag är höjdrädd så handlar det väl om rädsla att ramla ner och DÖ.

Problemet kan ses på ett djupare plan som Osho har hjälpt mig med nämligen följande. Livet och döden hör ihop precis som natten och dagen. Så det innebär att om jag är rädd att DÖ så är jag ju också rädd för att LEVA.

Men det är ju inte helt enkelt att se att döden är en naturlig del av livet. Det intressanta är ju egentligen vad vi väljer att göra på vår tid på jorden. Om vi går omkring och är rädda för att dö eller om vi väljer att LEVA LIVET FULLT UT.

Share

Jag har placerat min blogg på