_gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); Gå till innehåll
BloggRegistret.se

Arkiv

Kategori: Känslor och Behov

Som jag skrivit i tidigare inlägg så får vi lära oss att uttrycka tankar som känslor. Det finns exempel på flera ställe i bloggen bl. a detta om kronprinsessan samt detta om tänka känslor med Wanja som huvudperson.

Hur kan jag då träna mig att få kontakt med min känsla. Grunden är ju att:

Känslor känner vi och tankar tänker vi.

Det är väl en bra början att förstå det.

Bild 38Marshall B Rosenberg som skapat Nonviolent Communication har några tips i sin bok som jag delar här.

Här är exempel på när vi uttrycker tankar som känslor

Om du märker att du stoppar in ATT, SOM eller SOM OM efter ordet känner som i följande exempel:

- Jag känner ATT du inte lyssnar på mig.

- Jag känner mig SOM en värdelös person

- Jag känner det SOM OM systemet begränsar mig.

eller att du stoppar in ord som du, jag han/hon, ni de, det som i följande exempel:

- Jag känner att JAG alltid måste…

- Jag känner att DET inte är meningsfullt…

eller stoppar in ett namn eller ett substantiv typ:

- Jag känner att GÖRAN är värdelös på att blogga.

- Jag känner att MIN DOTTER är skötsam.

Så steget är att gå från huvudet och känna efter vad det är för känsla som finns i min kropp. Jag återkommer till det men till att börja med så kan du använda två färger för att skilja känslor åt:

RÖD-känsla = Signalerar att ett behov inte är tillgodosett eller hotat.

Grön-känsla = Signalerar att behoven är tillgodosedda.

sedan kan du gå till BEHOVS-listan och se vilket behov som känslan signalerar.

Det är ju lite roligt att lyssna på idrottsreferat och intervjuer med idrottsmän:

- Jag känner att vi är på gång.

- Jag känner att bollen är rund.

- Jag känner att domaren är för….

- Jag känner som om vi kommer tillbaka i 3:e perioden

osv  …………

Share

I veckan så har Bloggvärldsbloggen ett tema om FÖRDOMAR och jag väljer att bidra med mina tankar kring detta ämne eftersom det har en koppling till det jag försöker att förklara nämligen att kunna gå från ”mindet” och få kontakt med din livsenergi (känslor och behov).

litteringFördomar skapar vi uppe i huvudet utifrån hjärnas vilja att skapa en bild av verkligheten. Då går vi ner i vår ”mentala ryggsäck” som innehåller allt gammalt vi samlat på oss genom åren och utifrån detta skapar en bild av verkligheten. Uppe i huvudet så finns ju också vår värdering av bra/dåligt, rätt/fel så det är ju en naturlig process att värdera och tolka. Hjärnan klarar inte av att ha en massa intryck löst fladdrande så det är en naturlig process att skapa en bild av verkligheten och det är väl på det sättet som vi också skapar våra fördomar. Tyvärr så kan vi ju inte radera vår hårddisk utan det finns lagrat en massa som följer oss i livet. Vi behöver därför hitta sätt att förflytta oss från ”mindet” och få kontakt med HÄR & NU

Det som hjälper mig är att använda sig av det Marshall B Rosenberg kallar Självempati. Jag har beskrivit den processen i inlägg # 5 men jag försöker att utveckla det ytterligare här. Det är grunden i hans livsverk NVC, Nonviolent Communication.

För att inte fastna i våra fördomar så är grunden att kunna separera min TOLKNING från min OBSERVATION. En observation är ren fakta och skulle kunna gå att spela in med videokamera eller bandspelare. Bara fakta med andra ord. Min tolkning är vad hjärnan bygger på och det skapar min värdering och även mina fördomar.

Ett exempel kan vara att jag ser en person göra något och direkt så sätt ”mindet” igång och värdera bra/dåligt, snyggt/fult, rätt/fel osv……..

Om jag då kan stanna upp och se vad min OBSERVATION är, så kan jag i nästa steg ta kontakt med min KÄNSLA och mitt BEHOV dvs livsenergi. Vad är hotat eller inte tillfredsställt bakom min värdering, tolkning eller fördom.

Livet blir mycket enklare om jag inser att alla mina tankar och fördomar om andra döljer ett behov i mig själv. I inlägg # 46 så finns definitionen av BEHOV.

En kurs i Mirakel som är en arbetsbok under ett helt år har följande lektioner som kan bidra som exempel:

Lektion 10 i En kurs i Mirakel: Mina tankar betyder ingen ting.

Lektion 15 i En kurs i Mirakel: Mina tankar är bilder jag har gjort.

Lektion 16 i En kurs i Mirakel: Jag har inga neutrala tankar

Lektion 32 i En kurs i Mirakel: Jag har hittat på den värld jag ser.

Share

Jag tänkte komma igång med lite konkreta tips och övningar och då finns det ett värde i att ha koll på vad som är ett behov. Grunden för att få kontakt på ”heartlevel” eller behovsnivå är att förstå vad ett behov är.

Marshall B Rosenbergs definition av behov är typ: Behov delar vi med alla människor i hela världen eftersom vi är skapade ur samma energi. Maslow skapade ju också en förklaring för behov utifrån sin forskning.

På behovsnivå finns det inga konflikter eftersom världen är så rik så att alla kan få sina behov tillgodosedda. Det som skapar konflikter mellan människor är våra strategier och önskningar om hur behovet skall tillfredsställas.

Tidigare inlägg om känslor och behov

Här nedan finner du en lista på exempel på behov:

behov

Share

Artikel i Aftonbladet

Bild 21

Om artikeln stämmer och Kronprinsessan är rätt citerad så skulle hon behöva gå samma kurs som Wanja Lundby-Wedin. Nämligen att lära sig att skilja på TANKAR och KÄNSLOR. Jag skrev om Wanjas uttalande i samband med en av hennes skandaler i inlägg # 11.

Enligt Aftonbladet har Victoria sagt: - Hon kände sig tvungen!

Som jag skrivit tidigare så är det en tanke och inte en känsla. Dessutom en våldsam tanke som är riktad mot mig själv därför den gör mig till ett offer där jag inte har val.

Sedan har hon tydligen också sagt: - Det känns lite så där att vara på Grönland nu.

Vad är det för känsla och behov bakom den tanken?

Men det är klart om man skall styra ett dominationssamhälle som Drottning så bör man väl leva upp till det som man förväntar sig av sin undersåtar och slavar nämligen att man inte har val utan man MÅSTE. MÅSTE är det fulaste ordet som finns.

Bild 22

Hur tänker du om vi får en stadschef som lever sin farfarfars valspråk ”Plikten framför allt”. Kanske dags att bli republikan. Jag blev det när kungen uttalade:

Bild 23

Share

Har säkerligen skrivit om det tidigare att UPPSKATTNING inte är ett BEHOV utan att det är feedback på att vi har berikat livet för en annan människa. Om vi är beroende av uppskattning så blir vi ”Beggers” och går omkring och gör saker för att få erkänsla och uppskattning. Vi kan bli beroende av det.

Det är ett stort steg att se att allt jag gör är handlingar för att tillgodose mina egna behov. Många människor tror att det gör saker för andra men du har aldrig gjort något för en annan människa. Däremot så är ett av våra största behov att bidra till andra. Med andra ord så var t. ex. Moder Theresa en stor egoist som tillgodosedde sitt behov av att bidra.

Inre feedbacksystemet – Känslor

Mina känslor är feedbacksystemet som talar om ifall jag gjort en handling som berikar mitt eget liv. Jag skrev om det i inlägg # 37.

Det yttre feedbacksystemet – Uppskattning

Om jag får uppskattning eller erkänsla så kan jag fira att jag bidragit till berika livet för någon annan. Det innebär ju att även om människor uttrycker sig med Varg-uttryck som bra, duktig osv så hör jag bara behovet bakom. Vill jag sedan att feedbacken skall bli värdefull så LYSSNAR JAG EMPATISKT.

Först så lyssnar jag in exakt vad jag gjorde, sa eller bidrog med (utan värdering)

Sedan så gäller det att lyssna in behovet som tillgodosågs.

Då får du värdefull information som du kan lära dig något av.

Denna statusuppdatering på Facebook värmde i mitt hjärta och jag kunde se att jag bidragit till gissningsvis förståelse och klarhet som sedan leder till mer glädje och enkelhet i livet. Det är i alla fall vad jag gissar. Att få kontakt med sin livsenergi (känslor och behov) skapar en kontakt med livet Här & Nu. Det är häftigare att vara närvarande i livet än att sitta fast uppe i huvudet som alltid är antingen i det förflutna eller i framtiden.

Föreslår att du läser inlägget om MÅSTE

Bild 13

och så här såg hela konversationen ut

Bild 14

Share

gbgs varvetVåra grundläggande behov delar vi med alla andra människor i hela världen eftersom vi är skapade ur samma energi.
I går sprang jag Göteborgsvarvet och då slogs jag av tanken att om inte vår hälsa fungerar så är inte många andra behov aktuella. Fungerar inte kroppen så är inte många andra saker intressanta. Bara sömn och vila är behov som vi strävar efter i en sådan situation.

Motion är ett behov som vi alla har och som bidrar till att vårt välbefinnande. Det är mäktigt att se 53 700 människor starta i samma lopp. Gissar att större delen av dem är människor som motionerar och håller kroppen i trim.

Skillnaden mellan ett behov och en strategi är viktig kunskap därför att på behovsnivån förstår vi varandra. Jag har skrivit om det i samband med konflikter i tidigare inlägg. Däremot så skiljer sig våra strategier åt mellan människor även för att tillfredsställa samma behov. Det är också på strategi nivån som vi har konflikter därför där kan vi hamna i rätt/fel-leken och då blir alla förlorare.

Vilka behov kan då strategin att springa Göteborgsvarvet tillgodose. Eftersom det var över 50 000 människor så finns det säkerligen massor med olika skäl till det. För min egen del så handlar det mycket om gemenskap och nöje, eftersom vi var ett gäng på fyra som både har tränat och sedan åkte ner tillsammans. Sedan finns det även en motivation att träna under året i att anmäla sig till varvet.

Share

valuemapInglehart-Welzel Cultural Map of the World, Ronald Inglehart
This map reflects the fact that a large number of basic values are closely correlated; they can be depicted in just two major dimensions of cross-cultural variation.

Har hittat detta på nätet!

För att det skall vara ett BEHOV enligt Nonviolent Communication så är det något som vi delar med alla andra människor i hela världen. Vi är skapade ur samma energi så att vi alla har samma behov. Dock inte samtidigt.  Det som skiljer oss åt och som skapar konflikter är våra strategier för att tillfredsställa våra behov.

Jag skrev i post # 7 om behov som vi kopplar till en annan människa och hur det skapar elände i våra liv.
Nu tänkte jag framföra min syn på varför signalsystemet har slutat fungera på oss människor som lever i den rika världen. Hittade en blid som jag gillar på http://www.worldvaluessurvey.org/
där de lagt ut världen på ett nytt sätt. Den under axeln beskriver vart på Maslow’s behovspyramid samhället befinner sig och på den andra axeln hur möjligheten är att tänka fritt. Då har forskarna lagt ut Sverige som det land i världen där vi tillåts att tänka mest fritt, där inte religioner eller diktaturer styr våra tankar. Dessutom så kan vi få alla våra grundläggande behov tillgodosedda oavsett om vi jobbar eller inte. I många länder kämpar ju människor dagligen för att överleva.

Problemet uppstår ju om vårt signalsystem endast fungerar för de grundläggande behoven som sömn, vätska, näring o. dyl. vilket är fallet för de flest människorna.
Om inte  kan tolka våra signaler (känslor) när andra behov som ligger högre upp på behovstrappan är otillfredsställda (typ meningsfullhet, delaktighet, gemenskap osv) så blir resultatet ILSKA, SKULD, SKAM och DEPRESSION. Många människor har tyvärr inte kontroll på när de behöver näring utan tolkar känslan som signalerar ett behov av t. ex gemenskap/kontakt/närhet o. dyl. som hunger och tolkar det som ett behov av näring.

Det kanske inte är så konstigt att vi har 465 000 människor som äter lyckopiller i Sverige varje dag. Problemet är ju att det stänger av funktionen totalt eller i alla fall bedövar den.
Funktionen jag pratar om är att varje KÄNSLA signalerar ett BEHOV.

En hjälp är SJÄLVEMPATI som finns under post # 5 för att ”Den ända vägen ut är IN”.

Share

vanjaWanja Lundby-Wedin uttalade på presskonferensen 29 mars 2009 följande:
- Jag känner mig lurad.
- Jag känner mig vilseledd.
- Jag känner mig förd bakom ljuset.

Här är ett tydligt exempel på när man uttrycker tankar som känslor. ”Jag känner mig lurad” är en tanke som naturligtvis döljer en känsla och ett behov. (Jag gissar att Vanja är arg/irriterad/frustrerad/besviken och att behovet är tydlighet/klarhet/respekt/ärlighet).
Just nu är nog det viktigaste behovet hos henne att SKYDDA SIG SJÄLV.

Det är konstigt att vi får lära oss att vara helt avstängda från vår livsenerg (känslor och behov) och vara helt uppe i huvudet. Problemet med att uttrycka sig från ”mindet” är att det inte blir kontakt utan man hamnar i en rätt/fel-tävling där alla blir förlorare.

Tankar tänker vi och känslor känner vi i kroppen och de är alltid kopplade till ett behov.

Vill du bli sann och ärlig så lär dig att skilja på tankar och känslor. Nästa steg blir att lära dig att se vad känslan signalerar för behov. Då kan du leva din livsenergi fullt ut. Dessutom så kan du kommunicera på ett sätt så att du blir förstådd och kontakt uppstår.

Om jag säger: Jag är törstig (känslan) och har behov av vätska (behovet) så förstår alla människor mig.
Om jag uttrycker: Jag är frustrerad (känslan) för mitt behov av ärlighet, tydlighet och klarhet var i tillgodosett i redovisningen och jag har en önskan om att deta klarläggs, så blir jag tydlig.

Kanske jag kan få ett uppdrag på LO och AMF i konsten att uttrycka sig ärligt och inte från huvudet. Det skulle vara roligt att få bidra.

Läs mer om Nonviolent Communication på www.feelyourneeds.com

Share

Om jag kopplar ett behov till en specifik människa så skapar jag garanterat elände i mitt liv. Om jag har förväntningar på att någon skall uppfylla mina behov och den personen inte gör det så drar ”mindet” i gång och tankarna skapar oftast att jag blir arg. En ilska som jag vänder utåt.

Hur kan jag leva ett liv där jag är så öppen att jag genom självempati får kontakt med mitt behov och samtidigt är så öppen med att det finns massor med strategier och människor som kan bidra. Dessutom att människor vill bidra om de får göra det frivilligt. Ingen människa tycker det är kul att bidra om du är arg och dessutom går ut med din ilska och kanske ställer krav eller hotar.

Svaret är ju åter igen: Den enda vägen ut är in.

Ju mer kontakt jag får med mina behov och ju öppnare jag är med att se olika lösningar desto enklare. Ju mer meditation jag har i mig, dvs förmågan att bevittna, desto enklare.

Share

Vad är det i vår utbildning och vår uppfostran som gör att vi tappar kontakten med våra behov? Det som är vårt feedbacksystem för vår överlevnad upphör att fungera. Många människor har inte koll på när de behöver näring utan uppfattar en känsla av hunger och näring när det är något annat som är behovet.
Jag tror att det handlar om att vi lever i ett sådant överflöd så att vi kliver uppåt i Maslows behovspyramid och strävar efter andra behov än de grundläggande fysiska behoven. Sedan så lär vi oss inte att tolka vårt signalsystem.

800px-Maslow's_hierarchy_of_needs.svg

Share

Jag har placerat min blogg på