_gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); Gå till innehåll
BloggRegistret.se

Arkiv

Kategori: Kommunikation

Hur ger du feedback?

I den gamla skolan så lär man ut att feedback skall ges för att den andra människan skall förändra sig även om det i bland uttrycks att det är en gåva. Syftet är med andra ord att ge den andra feedback på vad de gör bra och vad de skall ändra på. Problemet med den typen av feedback är att jag sätter mig över den andra personen och som domare har rätt att avgöra vad som är bra respektive dåligt. Det blir en situation av dominans och makt över.

I den omgjorda UGL-kursen (UGL 2008 är namnet på den helt nya kurs som ersätter UGL 2000) så använder man sig t.ex. av den gamla 80-tals modellen när det gäller feedback som ser ut så här:

Med tanke på din fortsatta utveckling önskar jag

  • att du börjar med …
  • att du slutar med …
  • att du fortsätter med …

Som du ser så ligger fokus på den andra personen och DU som domare avgör vad DU saknar, vad DU tycker illa om och slutligen vad DU uppskattar.
Det finns en energi av att vilja förändra den andra personen och dessutom att DU är står över den andra personen.

Sedan finns det ju andra utbildningar i feedback som bygger på positiv och negativ feedback eller kritik.

Så här skriver Wikipedia om KRITIK

Bild 4Och så här om Feedback

Bild 5

Hur ser då lösningen ut?

Ja, enligt min uppfattning så är Nonviolent Communication en framkomlig väg eftersom intentionen i NVC är att skapa kontakt och inte en vilja att förändra den andra personen. Dessutom så bygger det på en jämlikhetstanke att jag inte står över dig. Risken att hamna i rätt/fel eller bra/dåligt tävlingen elimineras.
Grunden är ju att om jag tänker tanken att du gör något dåligt eller något som jag vill förändra så innebär det att din handling hotar ett behov i mig alternativt att ett behov i mig inte blir tillfredsställt. På samma sätt är det ju om jag tänker att du gör något bra, så har ju din handling bidragit till att ett behov i mig har blivit tillgodosett eller är på väg att tillgodoses.

När jag uttrycker mig ärligt med hjälp av NVC (Giraffspråket är olyckligtvis det namn som NVC är mest känt för i Sverige) så använder jag de fyra komponenterna som finns beskrivna i post # 92

1.    Observation
2.    Känsla
3.    Behov
4.    Önskemål

Skillnaden mellan Jag-budskapet och NVC är att i Jag-budskapet så är inte komponent 3 och 4 lika tydliga. I bland klumpas de i hop till vilken konsekvens som handlingen får. Det intressanta är ju den tydlighet som finns i NVC där känslan betraktas som en signallampa på ett behov. Det är behovet som är det viktiga att bli tydlig med. Sedan så beskriver jag min ”present request” som innebär att jag talar om vad som kan tillgodose mitt behov Här & Nu. Inte i morgon eller i framtiden. Dessutom så är det viktigt att min request tål ett NEJ. Om det inte gör det så hade jag ett krav på den andra personen och då spelar det ingen roll hur jag uttrycker mig.

.

.
Jag har placerat min blogg i Härnösandbloggkartan.se!

Share

Om du inte har lyssnat på filmen jag rekommenderade i post nr 34 så tipsar jag om den igen. Det är värt 6 minuter av ditt liv.

Nu har över 1 000 000 personer lyssnat till förklaringen om hur ordet Fuck är det mest värdefulla ordet i engelska språket.

Klicka här så kommer du till filmen.

Jag har placerat min blogg i Härnösandbloggkartan.se!

Share

Vårt vanlig sätt att skapa kontakt i Sverige (och det kanske gäller över hela världen) är att fråga:

- Hur är läget? eller Hur mår du?

Vi förväntar oss inte att människor skall svara på fråga utan det svar vi vill höra är BRA.

Om någon skulle svara på frågan med att berätta hur de mår så är det inte säkert att vi är beredda att lyssna. Någon gång så kan du ju testa att svara:

- Ja, det tar en stund att berätta hur jag mår. Är du beredd att lyssna?

Det som skapar kontakt mellan människor är att mötas på behovsnivå genom att uttrycka sin känsla och sitt behov Här & Nu. Ett sätt att öva detta är att börja träna dig på att uttrycka din livsenergi. Nyckel ligger i att ta kontakt med dina känslor och behov. Det behöver inte ta längre tid att uttrycka det än att säg BRA om du har kontakt med vad som är levande just nu.

Så prova någon gång. Här är några exempel:

  • - Jag är glad därför mitt liv är meningsfullt just nu.
  • - Jag är lycklig för att jag har kul.
  • - Jag är frustrerad för att mitt behov av ekonomisk trygghet inte är tillgodosett.
  • - Jag är sorgsen över separationen från mina barn.
  • - Jag fryser och skulle önska mer värme.

Just nu pågår Stadsfesten i Härnösand och flera har kommit fram till mig och just ställt fråga: – Hur är läget? och jag har svarat att jag är en aning frustrerad och orolig för att jag har haft få uppdrag under första halvåret och min ekonomiska trygghet är hotad. Det är spännande att se reaktionen från människor men en sak är kul att se och det är att det blir kontakt. Uttrycker jag behov så blir jag förstådd.

En rolig händelse inträffade när jag var i Indien för ett antal år sedan. Där ställde man fråga: – Vad har du ätit i dag? istället för – Hur mår du?. Lika meningslös fråga med syftet att skapa kontakt men svaret blir ju ärligare eftersom de flesta svarar vad det ätit och oftast blir ju svaret ris.

Share

Bild1

Läs om att lyssna empatiskt

Share

Alla ungdomar i Härnösand tror jag har lärt sig en sak under den senaste vecka nämligen:

Vårda ditt

VARUMÄRKE !

Det räcker med en film på YouTube för att det skall vara kört. Speciellt om du inte bevakar nätet och genast gör en sk ”pudel” så är du körd. Det som har bidragit till detta är exemplet med filmerna om rektorn i Härnösand

I dag har jag ordnat min andra föreläsning i Härnösand om vikten att ha koll på Social media och även denna gång så föreläste Sofia Mirjamsdotter. Det är också beskrivet i Jonas Tynérs blogg. Du kan läsa mina inlägg om vikten att ha koll på Sociala media i min privata blogg

Nytt exempel på vikten av att vårda sitt varumärke i Aftonbladet

Det jag vill berätta om i dag är vikten av ÄRLIGHET och det visar sig ju att det blir kanske än så viktigt med dagens snabba spriding av information på internet.

Jag sa och säger till mina fem barn att det som skapar KONTAKT och RELATION är ÄRLIGHET.  Om jag frågar dig om någonting så välj bland dessa två svar:

  1. Säg SANNINGEN
  2. Säg: Pappa, det har du inte med att göra!

Innebörden är att ljug inte för då finns det ingen relation längre. Det viktiga är ja att jag då kan leva NVC-processen och TÅLA ETT NEJ.

Läs gärna fler inlägg i bloggen om hur du kan uttrycka dig ärligt. Läs speciellt om NVC

Share

Det finns en
äng bortom
rätt och fel,
jag möter dig där.

Sufipoeten Rumi

Jag har skrivit i tidigare inlägg om att när vi är uppe i huvudet så skapar vi inte kontakt med andra människor.

Då värderar vi rätt/fel, bra/dåligt, nytt/gammalt osv och det leder inte till att vi når varandra.

Har beskrivit det i inlägget: Politiker är uppe i huvudet och Olika tankar om debatten i Agenda.

Det som är lustigt är ju att politiker och andra är förvånade att endast 40% av befolkningen röstar i EU valet. För mig är det inte konstigt eftersom det är totalt ointressant att följa en tävling om vem som har RÄTT.

En politiker som är i kontakt med sin livsenergi (känslor och behov) och lär sig uttrycka det blir ju intressant eftersom jag då får kontakt och kan förstå.

Share

Några funderingar

kring samtalet.

Från Wikipedia:

Tre ofta sammanblandade ord: debatt, dialog och diskussion.

I en debatt har varje part en agenda som drivkraft.

I en diskussion eller dialog kan det i stället vara sökandet efter kunskap eller konsensus som är målet.

DISKUTERA

Från Wikipedia:

Diskussion (substantiv) samtal, överläggning, debatt. Ordet kommer från det latinska verbet discutare, där förleden är dis- (i sär) och efterleden är quatere (skaka). Det har med tiden fått betydelsen ‘undersöka, pröva’.

DEBATT

Från Wikipedia:

En debatt är ett formaliserat och reglerat system för logisk argumentation där två eller fler parter försöker övertyga en grupp åhörare i en avgränsad fråga. Ordet debatt kommer från franskans de- ‘av, från’ och battre ‘kämpa’, och betyder slå sönder (motståndarens argument).

DIALOG

dia = ömsesidig
logos = tal

1)    Samtal, replikskifte
2)    Tankeutbyte, dryftning

Slutsatsen min blir att om politiker, företagsledare, föräldrar med flera skulle välja att föra en dialog så skapar det kontakt. Om man sedan lyckas skapa kontakt på behovsnivå (Heartlevel) så kommer lösningen som tillgodoser allas behov. Nonviolent Communication bidrar till att skapa kontakt. Läs gärna mitt tidigare inlägg som förklarar min förståelse av NVC.

Share

Jag skrev i # 14 om människosynen i NVC:

Människosyn

15 åringNonviolent Communication människosyn bygger på att vi tror på och litar på att drivkraften bakom alla människors handlingar är försök att tillfredsställa våra behov och att alla människor vill bidra till andra om vi får göra det frivilligt (den glädjen upphör om andra ställer krav på oss eller att vi upplever hot).

Med en annan människosyn så anser vi att människor skall bestraffas om de gör fel. Syftet är ju att de skall förbättra och förändra sig. Den människosynen, som vi kallar Dominationssystem, bygger på att människor är onda, lata och vet inte sitt eget bästa.

Den människosynen är företrädande i skolorna och framförallt visar det sig i Härnösand där man stänger av elever. Om man inte litar på eleverna så skapar man regler som bara tjänar systemet och gör du rätt blir du belönad och gör du fel så bestraffas du.
I ett dominationssytem så har eleverna två möjligheter – underkasta sig eller revoltera.

Lärare

Share

Jag har placerat min blogg på