_gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); Gå till innehåll
BloggRegistret.se

Arkiv

Kategori: Konflikthantering

Bild 8

I grannfejden den 19 oktober så försöker medlarna använda härskartekniker genom att skrämma parterna till att bli vänner. Sedan försöker det med lek och matlagning. Medlingen slutar med handgemäng.

Programmet finner du på TV 3 Play

Bilderna till höger och nedan är hämtade från TV 3:s hemsida.

Bild 9Jag har tidigare i två posteringar beskrivit Grannfejdens sätt att hantera konflikter.

Dessa finns här:

# 80 – Grannfejden i repris

# 21 – Grannfejden

Om du vill se hur det går att medla i konflikter och skapa kontakt så titta gärna på samtliga poster om KONFILKTHANTERING.

Det sätt som jag använder har jag lärt av olika tränare som bidrar med sin förståelse från NVC. Det som är magiskt är när det blir kontakt på behovsnivå så kommer lösningen till en. Jag har medlat vid flera olika situationer och det fantastiskt att se hur lösningen kommer till parterna.

Jag sörjer att TV 3 bidrar till att tittarna får en uppfattning att det inte går att hantera konfilkter.

Share

Jag kommer att skriva om min förståelse om konflikthantering och medling som jag samlat på mig sedan jag mötte Marshall B. Rosenberg 2004. Här finns en tidigare post om detta.

Så länge så håll till godo med John och Ike som var kursledare på min senaste kurs i Nonviolent Communication. Post om detta här.

YouTube Preview Image
Share

Argumentera inte – skapa kontakt på behovsnivå.

Det går att hantera konflikter på 20 minuter från den stund som parterna förstår och kan uttrycka den andres behov. Men så länge vi är uppe i huvudet och framför våra strategier eller lösningar så hamnar vi i en rätt fel diskussion. Detta skapar inte kontakt.

Aftonbladet hade en artikel fredag den 7 aug 2009 i ämnet och jag väljer att visa en annan modell för att hantera konflikter,

I min post # 13 – Konflikter så skriver jag:

På behovsnivå finns det inga konflikter mellan människor. Världen är så rik så att alla människor kan få sina behov tillgodosedda.

Det som skapar konflikter är våra strategier och önskningar som skiljer sig åt från människa till människa. Om vi har behov och jag framför min strategi så hamnar vi i en diskussion om ”rätt” strategi. Är jag dessutom övertygad om att min strategi är den ”rätta” och din är ”fel” så har vi en konflikt som slutar med att båda blir förlorare.

Läs gärna vidare genom att klicka här. Det finns även beskrivet det vanligaste orsaken till konflikter mellan förälder och tonåring.

Tidigare post om # 63 – Konflikthantering finns även information om konfliktantering.

När jag jobbar med medling eller konflikthantering så sker det enligt följande flöde:

 1. Genom att lyssna empatiskt bidra till att person A får kontakt med sitt BEHOV så hon/han kan uttrycka det till B.
 2. Hjälpa person B att förstå och uttrycka A:s BEHOV.
 3. Lyssna på person B så hon/han får kontakt med sitt BEHOV så hon/han kan uttrycka det till A.
 4. Hjälpa person A att förstå och uttrycka B:s BEHOV.

I samma stund som det uppstår kontakt på behovsnivå så kommer lösningen av sig själv. Det är ingen mening att gå på lösningen innan det finns kontakt på behovsnivå.

Läs gärna alla artiklar om Konflikthantering

Share

Den 9 april i år så skrev jag ett inlägg om Grannfejden som finns här. Här är ett utdrag ur texten:

Tänk om det kunde använda Nonviolent Communication när de skapar TV-programmet Grannfejden. På det sätt som de försöker så bidrar det inte till att visa en modell för att hantera konflikter. Blir bara tragiskt att titta på. Det handlar mer om att skrämma till lydnad och det fungerar endast så länge förövaren är närvarande.

I en artikel i Aftonbladet 2009-07-29 avslutas så här:

Bild 32

Det bekräftar bara min misstanke om att det inte handlar om att hantera konflikter utan att gör TV-program som får höga tittarsiffror.

Om du själv är intresserad av att lära mer om konflikthantering (OBS att vi inte pratar om att lösa konflikter) så läs vidare i bloggen under kategorin KONFLIKTHANTERING. Det finns flera tidigare inlägg.

Jag har placerat min blogg i Härnösandbloggkartan.se!

Share

Bild 6I dag uttalar sig Kungen om dokusåpor och det blir artiklar i tidningarna. Bilden är från Aftonbladet. För en gång skull så håller jag med Kungen om att det vore trevligare om TV lyfte fram de goda exemplen i stället för att manipulera gruppen till att hela tiden befinna sig i den konfliktfyllda fasen som kallas Rollsökning.

Det är enkelt att manipulera en grupp så den ständigt befinner sig i en konfliktfylld fas genom att:

 • skapa konkurrens mellan medlemmar
 • plocka bort medlemmar
 • sätta dit nya medlemmar
 • ge uppgifter som är nya för gruppen

Allt detta utnyttjas i samtliga dokusåpor och är ren manipulation oavsett om det sker i SVT, TV 3 eller TV 4.

För ett antal år sedan så skrev jag till samtliga produktionsbolag och föreslog att de som motvikt skulle satsa på ”det goda exemplet” och göra en serie där man visar på hur man kan få en grupp att fungera. Detta genom att starta från noll och teambuilda gruppen. Jag fick inte något svar på mitt förslag.

Läs gärna vad jag har skrivit om manipulationen eller okunskapen i Grannfejden. En rolig anekdot är att när jag och en kollega ville möta Strix och berätta om konflikthantering så var innebörden av svaret: Nej tack, vi är nöjda med våra tittarsiffror.

Om du vill läsa mer om gruppdynamik och den konfliktfyllda fasen så finns det en fortsättning

Gruppens utveckling

Fritt efter Will Schutz teori om gruppers utveckling, FIRO.

Will Schutz kom fram till sin teori redan 1958 och han konstaterar att gruppen går igenom tre huvudfaser på sin väg till mognad.

Bild1

Tillhörafasen är den första fasen gruppen kommer in i och den kännetecknas av att deltagarna är artiga och anpassningsbara. När samtliga har klivit i båten så övergår gruppen till Idyll, som är en tidsmässigt kort fas där gruppen samlar kraft. Fasen kallas också ”lugnet före stormen”. Sedan så börjar en eller flera att vilja styra och påverka och då går gruppen över i Rollsökning. Den fasen är grundkänslan oberoende och därför kommer konflikterna upp till ytan. Fokus är på frågor som handlar om makt, ansvar och kompetens. Det handlar om att ta reda på vem du vill dela säte med och vem som styr skutan – allt medan båten stabiliserar sig. När alla har hittat sin plats i båten så går gruppen över i Idyllfasen som är lugnet efter stormen. Gruppen samlar åter kraft för att gå in i Samhörighetsfasen. I den fasen är gruppen effektiv och samtliga drar mot det gemensamma målet.

Alla grupper går igenom samma utvecklingsfaser. Det spelar ingen roll var de befinner sig, vilka uppgifter de har att utföra eller hur de är sammansatta – mönstret är detsamma enligt Will Schutz  forskning kring gruppers utveckling.

Faserna är cykliska, d.v.s. de upprepar sig när gruppen ställs inför en ny medlem, en ny chef eller nya uppgifter. Om chefen och gruppmedlemmarna har kunskap om grupprocessen kan man förutse hur gruppen (och man själv) kommer att reagera. Det gör det lättare att hantera situationen och gå vidare till nästa fas. Är man däremot omedveten om hur gruppdynamiken fungerar blir man lätt stressad när det händer ”dumma” saker och gruppen kan stagnera i ett negativt rollmönster.

En effektiv grupp arbetar självständigt och tar eget och gemensamt ansvar för sina handlingar. En effektiv grupp lägger inte energi på att försvara sina revir eller söka syndabockar utan ägnar sig åt sina arbetsuppgifter. Alla grupper måste dock passera genom de tre olika huvudfaserna. Det går inte att hoppa över någon fas. I en del grupper kan faserna passeras fort medan det i andra grupper kan ta lång tid. Vissa grupper fastnar i den andra fasen och kommer aldrig vidare.

Share

Så fort vi står inför att välja och är upp i huvudet för att ta våra beslut så kommer det alltid att finnas två svar. Detta beror på att ”mindet” är splittrat och vi kommer aldrig åt vår sanning. Vi kommer alltid att ha en splittring i JA/NEJ, BRA/DÅLIGT, RÄTT/FEL osv.

I Nonviolent Communication; NVC, så har Marshall B Rosenberg och många fler hittat en process som gör att vi kan komma närmare vår egen sanning. Gina och Birdget i England har utvecklat det till en tydligare process. Det handlar om att komma i kontakt med vår livsenergi.

Så här ser processen ut om du gör den själv. Blir lite annorlunda om jag kör en session med dig.

 1. Om du börjar med att ställa den fråga du har på ett sådant sätt att du kan besvara den med JA eller NEJ.
 2. Nästa steg är att skriva ner alla TANKAR du har för ett JA.
 3. Sedan skriver du ner alla TANKAR som du har för ett NEJ.
 4. Plocka sedan fram BEHOVS-listan här.
 5. Eftersom varje TANKE döljer ett BEHOV så är nästa steg att översätta dina TANKAR för ett JA till vilka BEHOV som tillgodoses med detta. Skriv ner.
 6. Sedan översätter du dina TANKAR för ett NEJ till vilka behov som blir tillgodosedda med ett NEJ.
 7. Nästa steg är att känna in vilket som mest bidrar till att BERIKA DITT LIV.

När jag gör detta i form av en session så är det precis som om du har två olika personer i dig. En som säger JA och en som säger NEJ. I en session så är processen liknande den som jag gör när det handlar om konflikthantering mellan två personer dvs att skapa kontakt på BEHOVS-nivå. Att det blir kontakt mellan de båda sidorna. Då brukar lösningen eller svaret komma utan att jag behöver göra något.

Lycka till med att öva detta.

Share

Konflikthantering

NVC, Nonviolent Communication är utmärkt för att hantera konflikter eftersom om vi möts på behovsnivån först och sedan tittar på vilka strategier som bidrar till att uppfylla bådas behov. Detta skapar ett klimat av samarbete och bibehåller viljan att bidra.
Marshall säger (vilket jag också kan intyga) att alla konflikter kan hanteras på 20 minuter från den stunden då du förstår mina behov och jag förstår dina. Detta kan ta lång tid för att vi oftast sitter fast i våra Vargtankar om den andra personen. Dessutom kanske vi är inställda på frekvensen då vi hör krav eller kritik.

På behovsnivå så finns det ingen separation mellan människor utan vi förstår varandra eftersom vi är skapade av samma energi. Det som skiljer människor åt är deras strategier och önskningar om hur behovet skall tillfresställas. Innebär att om jag är uppe i huvudet och bara ser min lösning, önskning eller strategi som den enda vägen så blir det inte kontakt. Vi hamnar då lätt i rätt/fel-tävlingen.

Läs gärna mer om KONFLIKTHANTERING

100006Marshall B Rosenberg beskriver flera exempel på där han har arbetat med konflikthantering runt om i världen i häftet ”Vi kan reda ut det” som finns att köpa. Klicka på bilden så eller här så kommer du till en webbshop

Bild konflikthantering för Blogg

Läs gärna min vardagsbetraktelse om konflikter

Share

Jag tänkte komma igång med lite konkreta tips och övningar och då finns det ett värde i att ha koll på vad som är ett behov. Grunden för att få kontakt på ”heartlevel” eller behovsnivå är att förstå vad ett behov är.

Marshall B Rosenbergs definition av behov är typ: Behov delar vi med alla människor i hela världen eftersom vi är skapade ur samma energi. Maslow skapade ju också en förklaring för behov utifrån sin forskning.

På behovsnivå finns det inga konflikter eftersom världen är så rik så att alla kan få sina behov tillgodosedda. Det som skapar konflikter mellan människor är våra strategier och önskningar om hur behovet skall tillfredsställas.

Tidigare inlägg om känslor och behov

Här nedan finner du en lista på exempel på behov:

behov

Share

Så här ser det ut på Twitter söndag kväll under pågående Agenda i SVT.

Bild 27

Vill bara visa hur olikt en politiker jag tänker.

Läs gärna om orden debatt, diskussion och dialog.

Politiker är uppe i huvudet

Kolla gärna in vad jag skrivit om konflikter och konflikthantering

Aftonbladet skriver om debatten

Bild 28

Share

Visst är det tydligt att om vi för en debatt från ”mindet” eller huvudet så blir det ingen kontakt utan man hamnar i stället i en rätt/fel-tävling.

Just nu pågår en debatt om EU och valet som stundar den 7 juni. Politikerna sitter i debatter och morgonsoffor och försöker inte es få kontakt på ”heart-level” utan de kör sitt race med vem som skall vinna debatten. Det finns inget intresse att samarbeta för miljön eller människornas bästa.

Jag brukar ofta förundras över hur politiker kan sitta och tävla om vem som har rätt när 1 miljard människor går och lägger sig hungrig varje kväll och vi i den rika världen lever i överflöd och blir överviktiga. Dessutom så kastar vi så mycket mat att det skulle räcka till de hungriga.

Nu sitter EU politikerna och debatterar. Givetvis så har de väl en längtan att bidra och kanske trygga sin ekonomiska framtid med en hög lön men oförmågan att skapa kontakt gör ju att resultaten uteblir. I min värld så är de inte värd dessa löner eftersom nivån på vad de bidrar med är lägre än vad ett gäng 7-åriga barn skulle fixa.

Vad jag tycker är lustigt i Sverige är att det måste ha blivit något fel när de drog lott om vem som skulle vara för EU och vem som skulle vara mot EU. I övriga Europa så är alla på vänsterkanten inkl miljöpartier för EU och socialister har ju genom åren strävat efter en stor socialistisk gemenskap. Högerpartier har varit nationalistiska och varit emot stora gemenskaper.

I Sverige blev det tvärt om. Vänsterkanten och miljövänner är motståndare till EU och högerkanten för. Det måste ha blivit fel när politikerna gjorde upp om vem som skulle vara för och vem som skulle vara mot. Om du tar en högerpolitiker i England och en vänsterpartist i Sverige så har de liknade åsikter om EU.

Min slutsats blir då att om politiker försökte att skapa kontakt på behovsnivå (Heart-level) så kommer strategier och lösningar som gagnar folket bäst till dem. Men då upphör ju tävlingen att vara BÄST.

Läs gärna mer om konfilkter på tidigare inlägg t. ex # 13

Share

Jag har placerat min blogg på