_gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); Gå till innehåll
BloggRegistret.se

Arkiv

Kategori: Konflikthantering

Lyssna empatisktOm vi utgår från att människor bara säger två saker nämligen TACK eller HJÄLP MIG. (läs mer om det på # 26) Om en annan människa gör något som inte berikar ditt liv så hör vi inte kritik eller ilskan utan ropet på hjälp. Tänk vad livet blir annorlunda då?

Ju mer smärta människor är i, ju mer behov av empati har de, eftersom de inte har kontakt med sitt eller sina behov. Då går det inte att fråga den andra människan vad de behöver eftersom om de visste det så skulle de inte vara i smärta.

Läs gärna om
Depression på # 2
Konflikter på # 13
Empati  på # 23

Sättet att få kontakt är då att vi gissar livsenergin dvs känsla och behov. När vi fått kontakt med känslan så är det 10% av livsenergin och när vi gissar rätt på behovet så uppstår kontakt. Det är magiskt att se när den andra människan får kontakt med sin livsenergi och då transformeras den sekundära känslan (ilska, skuld, skam, depression) till en känsla som är i kontakt med behovet. Bakom ilska finns kanske att du blir ledsen, irriterad eller liknande känsla. Bakom skuld och skam brukar det dyka upp sorg för mig.

Rent tekniskt så innebär det att lyssna empatiskt att jag gissar känsla och behov:

Så du känner dig ……………?
därför du behöver/värdesätter………….?

Som jag sagt tidigare så behövs det inte några ord för att empati skall uppstå men min erfarenhet är att om människor inte är i kontakt med sin livsenergi så bidrar det att jag lyssnar empatiskt genom att ställa frågor. Det hjälper den andra personen att komma från ”mindet” och i kontakt med sina känslor och behov.

När jag skrev om Grannfejden så kan jag se att det människorna som är i konflikt med sina grannar behöver är empati. Sen så kan man fixa en lösning. Inte tvärt om att först gå på lösningen.

Lycka till om du väljer att prova.

Share

Det behövs inga ord för att empati skall uppstå utan det som är viktigt är en kvalité av närvaro, dvs. att du kan kliva ur dina egna tankar och känslor. Att inte ha någon längtan till att fixa till den andra personen.


När den andra personen upplever att du förstår vad som är levande i den så uppstår empati. Det är som att du surfar med den andre personen på deras våg, dvs livsenergi.
Vi har tappat förmågan till empati och det vi gör i stället är att försöka ”fixa till” den andre genom goda råd eller sympati. Detta förvärrar bara och gräver gropen djupare.

Ord underlättar om den andre personen inte är i kontakt med sin egen livsenergi. Då är Nonviolent Communication och att ”Lyssna empatiskt” det som bidrar.

Läs mer om att lyssna empatiskt på www.feelyourneeds.com

Share

grannfejdenTänk om det kunde använda Nonviolent Communication när de skapar TV-programmet Grannfejden. På det sätt som de försöker så bidrar det inte till att visa en modell för att hantera konflikter. Blir bara tragiskt att titta på. Det handlar mer om att skrämma till lydnad och det fungerar endast så länge förövaren är närvarande.

Marshall B Rosenberg har under 40 år forskat i hur människor fungerar. Han reser jorden runt och jobbar med konflikthantering.

Marshall säger att i 80 % av fallen så går det att hantera alla konflikten på 20 minuter från den stund som båda parterna kan beskriva den andres behov. Då kommer lösningen till dem utan att man behöver skapa något.

Problemet är att vi oftast försöker att hitta en lösning innan det finns kontakt på behovsnivå. Det är precis det som sker i TV-programmet grannfejden.

En medlare kan bidra med att ge båda parterna empati så de hittar sitt behov.

Jag har jobbat med medling vid ett antal tillfällen och kan intyga att det fungerar.

Titta gärna på tidigare inlägg om konflikter och behov.

GÖRNA HÄFTET NVCLäsa gärna Marshalls bok som finns i webshopen:

Share

MBRNonviolent Communication (NVC) är i första hand en process att leva livet. En process där jag får kontakt med min livsenergi. Marshall B Rosenberg (som skapat NVC) säger att det bästa sätt han funnit att beskriva vad som är levande i mig är att få kontakt med känslor och behov (min livsenergi). I min förståelse är det att leva i meditation att vara i ett tillstånd där jag är alert, närvarande och bevittnande. Jag är inte identifierad med mina tankar eller känslor utan jag bevittnar att det finns tankar och känslor som lever i mig. Att leva NVC är för mig att leva i ett tillstånd av meditation. NVC-processen bidrar till detta.
Människosyn
Nonviolent Communication människosyn bygger på att vi tror på och litar på att drivkraften bakom alla människors handlingar är försök att tillfredsställa våra behov och att alla människor vill bidra till andra om vi får göra det frivilligt (den glädjen upphör om andra ställer krav på oss eller att vi upplever hot).

Den enda vägen ut är in (Citat från Osho) som återigen stämmer med min syn på utveckling.

Share

Bild 8På behovsnivå finns det inga konflikter mellan människor. Världen är så rik så att alla människor kan få sina behov tillgodosedda.

Det som skapar konflikter är våra strategier och önskningar som skiljer sig åt från människa till människa. Om vi har behov och jag framför min strategi så hamnar vi i en diskussion om ”rätt” startegi. Är jag dessutom övertygad om att min strategi är den ”rätta” och din är ”fel” så har vi en konflikt som slutar med att båda blir förlorare.

Konflikthantering med NVC innebär att vi skapar kontakt aftonbladetpå BEHOVSNIVÅ vilket innebär att jag lyssnar in dina behov och uttrycker dem så att du förstår att jag förstår (EMPATI). Sedan uttrycker jag mina behov och blir förstådd (EMPATI).
Då kommer lösningen till oss. Vi behöver inte fixa något utan i oftast så kommer det en lösning som tillgodoser bådas behov. Inga kompromisser är nödvändiga.

Problemet är ju bara när människor inte har kontakt med sina egna behov utan hamnar i ilska och lägger ut den på den andra personen. Om man inte har kontakt med sina behov så går det aldrig att hantera konflikter.

Ett exempel kan vara när tonårsföräldrar hamnar i konflikt med sina tonåringar. Det kan handla om vilken tid de skall komma hem, att städa rummet eller att hjälpa till hemma.

Eftersom föräldrarna uttrycker strategier som krav så upphör viljan att bidra.
Föräldern säger:
Du SKALL komma hem kl 1 i natt.
Tonåringen hör som hör krav säger:
NEJ.

En enkel medling ger oftast följande resultat:
Förälderns behov: TRYGGHET/OMSORG/SITT BARNS BÄSTA/BIDRA
Barnets behov: ATT STYRA SITT EGET LIV/AUTONOMI/BESTÄMMA SJÄLV

Om de har den mognadsnivån att de kan uttrycka sina behov så kommer det en strategi som tillgodoser bådas behov.

Jag ser att behovet av utbildning är enormt. Trots detta är marknaden liten.

Viljan att titta inåt är liten. De flesta verkar nöjda med att skylla på chefen, frun, barnen eller någon annan. Eller som kyrkan att lösa ut besvärliga människor. Lågt……….

Åter igen så är lösningen: Den enda vägen ut är in.

Vi har utbildning som bidrar…………………

kyrkan

Share

Vad är det i vår utbildning och vår uppfostran som gör att vi tappar kontakten med våra behov? Det som är vårt feedbacksystem för vår överlevnad upphör att fungera. Många människor har inte koll på när de behöver näring utan uppfattar en känsla av hunger och näring när det är något annat som är behovet.
Jag tror att det handlar om att vi lever i ett sådant överflöd så att vi kliver uppåt i Maslows behovspyramid och strävar efter andra behov än de grundläggande fysiska behoven. Sedan så lär vi oss inte att tolka vårt signalsystem.

800px-Maslow's_hierarchy_of_needs.svg

Share

Jag har placerat min blogg på