_gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); Gå till innehåll
BloggRegistret.se

Arkiv

Kategori: Nonviolent Communication

I kväll startar en kvällskurs i Härnösand som bygger på min förståelse av Marshall B Rosenbergs livsverk Nonviolent Communication. Kursen omfattar fem kvällar och vänder sig till privatpersoner i alla åldrar. Det som ni bloggläsare kommer att få vinster av är att jag kommer att göra ett försök att filma alla teorier och lägga ut på bloggen.
Det kan bidra till att det blir mer värdefullt att följa inläggen.

Vi får se om jag lyckas med det. Intentionen finns i alla fall.

Göran

Share

Förutsättningen för att ett JA från dig betyder ett JA är att människor kan lita på att det inte finns någon tvekan om att du säger det för att det tillgodoser ett behov i dig av t. ex att bidra. Om du säger JA för att du inte vågar säga NEJ så skapar det förvirring. Till slut kan man inte lita på ditt JA.
Därför är det viktigt att kunna säga NEJ för då blir också ett JA tydligt.

När du väljer att säga NEJ så använd dig då inte av följande sätt (enligt Marshall B Rosenberg)

 • Nej!
 • Jag kan inte.
 • Jag vill inte.
 • Jag har inte tid.
 • Det är inte möjligt.

När jag säger Nej med ”Giraff ” så uttrycker jag vilket behov i mig som hindrar mig från att säga JA. Det finns alltid ett behov som ligger bakom ett NEJ och som hindrar mig från att säga JA.

Jag har placerat min blogg i Härnösandbloggkartan.se!

Share

Bild 3Det finns ett verktyg som jag kallar Feedback Tool Online Feel Your Needs hemsida för att träna självempati samt en möjlighet hur du kan uttrycka dig ärligt. Dessutom kan du skicka detta via mail men jag rekommenderar dig att kanske börja med att träna självempati. Dessutom kan det vara listigt att först läsa igenom komponenterna i NVC genom att läsa post nr 92.

Testa gärna Feedback Tool Online genom att klicka här.

Bild 4

Share

De fyra komponenterna

Vi använder vår hjärna till att bedöma, tolka och värdera vår omvärld. Naturligtvis så är det hjärnans styrka och funktion att tolka och värdera. Vi kan inte gå över gatan om vi inte tolkar situationen och bedömer det som säkert att gå.
MBRMen i mötet med människor så ställer vår hjärnas split i två delar till det. Eftersom det hela tiden finns två sidor så är det våra tankar (som Marshall B Rosenberg kallar Vargen inom oss) som skapar situationer där vi inte får kontakt med andra. Om vi dessutom ställer krav och/eller hotar våra medmänniskor så upphör definitivt möjligheten till kontakt.
Intention bakom NVC är att du inte vill ha något av den andra personen än att bli förstådd eller kan också uttryckas som att du önskar kontakt.

I NVC så finns det fyra komponenter som skall underlätta kontakten med dig själv och andra.

1.    Observation
2.    Känsla
3.    Behov
4.    Önskemål

En observation är fri från våra tolkningar och beskriver endast fakta dvs. vad du ser eller hör. Med andra ord skall det gå att spela in med en videokamera eller bandspelare. Alla tolkningar och bedömningar är det som kallas Vargspråk och bidrar inte till kontakt utan snarare till konflikt.

En känsla är en upplevelse i kroppen och är en signallampa. De flesta av oss blandar ihop våra tankar med känslor genom att vi uttrycker tankar genom att inleda med ”Jag känner….”
Ett exempel är ”Jag känner att du inte lyssnar på mig”. Detta är en tanke och bakom det finns en känsla, vi kanske är irriterade eller ledsen. Att uttrycka tankar som känslor är en fallgrop.

Ett behov delas av alla människor i hela världen och det som skiljer oss åt är vilka strategier vi föredrar för att tillgodose behovet. En strategi är ett sätt för att tillfredsställa behov och där finns konflikten mellan människor, speciellt om vi är helt låsta vi vår strategi.

Marshall kallar önskemål för ”present request” och det kanske är ett tydligare sätt att beskriva intentionen bakom det. Ett önskemål skall uppfylla följande:
-    Kunna genomföras Här & Nu av den andra personen. Med andra ord så är en present request inte något som skall genomföras varje dag och resten av livet. Det uppfattas lätt som ett krav.
-    Tåla ett NEJ. Om den andra personen säger NEJ och du blev arg så fanns det ett krav bakom och då är det inte ett önskemål.
Vi behöver hela tiden se efter vad vår intention är. Om vi litar på att människor vill bidra om de får göra det frivilligt och att vi därför inte behöver ställa krav utan endast uttrycka ett behov och ett önskemål.

Dessa fyra komponenter är grunden i:

 • självempati
 • när du uttrycker dig ärligt
 • lyssnar empatiskt.

Men konsten är ju att skapa sig ett eget språk och förhållningssätt till komponenterna.


Jag har placerat min blogg i Härnösandbloggkartan.se!

Share

Marshall B Rosenberg

pratar om att berika andra människors liv är ett av och kanske det viktigaste behoven vi har. Dessutom pratar han om att världen har tillräckligt med resurser för att alla människor skall få sina behov tillgodosedda om vi bara väljer att fördela dem.

YouTube Preview Image

Jag har placerat min blogg i Härnösandbloggkartan.se!

Share

Bild 43I dag har Expressen en artikel om deppighet.

Jag har skrivit flera inlägg i bloggen om depression. Titta gärna vidare på dessa sidor. Depression och deppighet skapar vi utifrån våra tankar och vänder ilskan inåt. Andra alternativet vi har är att vända det utåt och då i form av ilska. I min förståelse så är vägen ut att gå inåt och se vilka behov som inte är tillgodosedda här & nu.

Om vi kommer i kontakt med dessa så kan vi enklare sörja att de inte är tillfredsställda. Gissningsvis så är det flera behov som inte är tillgodosedda i den stund som man lämnar ledighet och börjar jobba. Några exempel kan vara frihet, harmoni, styra sitt eget liv, gemenskap men familjen osv

Processen Självempati är enligt följande:

Starta upp med att gå igenom alla dina tankar. Skriv gärna ner dem.

 1. Observation – Se efter vad som är fakta utan värderingar eller tolkningar.
 2. Känsla – Känn efter vilka känsla som är levande just nu i din kropp.
 3. Behov – Varje känsla signalerar ett behov så ta hjälp av behovslappen och red ut vilket behov i dig som inte är tillgodosett eller hotat. Självklart så kan det vara så att det är behov som är tillgodosedda i situationen och då är känslan grön (glad, nöjd, tillfredsställd o. dyl.)
 4. Present request – Se efter vad du kan göra för att tillgodose dina behov här & nu.

Självempati

Läs mer om att komma ur skuld och skam här.

Bilden är från NVC Dance Floors

Sjalvempatiska handout

Share

Här pratar Marshall B Rosenberg om vår inre process som kallas inre utbildare och inre väljare. Dessutom så pratar han om depression.

Om vi gör det bästa för att tillgodose ett behov så blir det inte alltid så att det fungerar utan vi gör det vi kallar ett misstag. Vi gjorde det bästa vi kunde. Då inträffar ofta att vi har två inre röster.

En som försöker att utbilda oss och ofta pratar ”Varg-språk” dvs

 • Hur kunde du göra så här?
 • Vilken idiot du är?
 • När skall du lära dig?
 • Du gör alltid bort dig!
 • osv

Den andra rösten talar om det goda skälet bakom handlingen och även då i form av ”Varg-språk”:

 • Jag hade inget val!
 • Det var inte mitt fel!
 • osv

Marshall beskriver om hur vi kan se behoven bakom både vår inre väljare och vår inre utbildare för att sedan får klarhet och kunna gå vidare i livet och möta mina behov.

YouTube Preview Image

Jag har placerat min blogg i Härnösandbloggkartan.se!

Share

Tar hjälp av Marshall B Rosenberg att förklara vad Nonviolent Communication innebär. I Sverige är det mest känt som Giraffspråket och ett kommunicationssätt vilket är en liten del av NVC och därmed skapar otydlighet. För mig är det en process att leva livet. Titta själv.

YouTube Preview Image
Share

M och VVill bidra med en artikel som Marshall B Rosenberg skrivit under temat Dominationssystemet och våld i samhället. Då får du klicka dig vidare till resten av denna post.

Jag har i tidigare inlägg själv försökt att beskriva detta tema och hur det påverkar oss i dagens samhälle. Speciellt kopplat till skolan och religionen. Dessa inlägg finner du här.

Ilska och system av dominans

av Marshall B. Rosenberg

finns om du klickar vidare på Read more

fortsätt läsning…

Share

Bilder från en kurs som är inspirerad och bygger på Marshall B Rosenbergs livsverk NVC, Nonviolent Communication

YouTube Preview Image
Share

Jag har placerat min blogg på