_gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); Gå till innehåll
BloggRegistret.se

Arkiv

Kategori: Övningar

Så fort vi står inför att välja och är upp i huvudet för att ta våra beslut så kommer det alltid att finnas två svar. Detta beror på att ”mindet” är splittrat och vi kommer aldrig åt vår sanning. Vi kommer alltid att ha en splittring i JA/NEJ, BRA/DÅLIGT, RÄTT/FEL osv.

I Nonviolent Communication; NVC, så har Marshall B Rosenberg och många fler hittat en process som gör att vi kan komma närmare vår egen sanning. Gina och Birdget i England har utvecklat det till en tydligare process. Det handlar om att komma i kontakt med vår livsenergi.

Så här ser processen ut om du gör den själv. Blir lite annorlunda om jag kör en session med dig.

 1. Om du börjar med att ställa den fråga du har på ett sådant sätt att du kan besvara den med JA eller NEJ.
 2. Nästa steg är att skriva ner alla TANKAR du har för ett JA.
 3. Sedan skriver du ner alla TANKAR som du har för ett NEJ.
 4. Plocka sedan fram BEHOVS-listan här.
 5. Eftersom varje TANKE döljer ett BEHOV så är nästa steg att översätta dina TANKAR för ett JA till vilka BEHOV som tillgodoses med detta. Skriv ner.
 6. Sedan översätter du dina TANKAR för ett NEJ till vilka behov som blir tillgodosedda med ett NEJ.
 7. Nästa steg är att känna in vilket som mest bidrar till att BERIKA DITT LIV.

När jag gör detta i form av en session så är det precis som om du har två olika personer i dig. En som säger JA och en som säger NEJ. I en session så är processen liknande den som jag gör när det handlar om konflikthantering mellan två personer dvs att skapa kontakt på BEHOVS-nivå. Att det blir kontakt mellan de båda sidorna. Då brukar lösningen eller svaret komma utan att jag behöver göra något.

Lycka till med att öva detta.

Share

Hur tränar jag mig att hitta mina BEHOV?

Mitt tips är att i varje situation i livet först få kontakt med din KÄNSLA (Signallampan) och sedan försöka att se vad känslan signalerar för BEHOV.

I bland är det enklare att titta på de tankar som du har just nu om situationen och gå därifrån till att hitta BEHOVET. Varje tanke om dig själv eller någon annan döljer ett BEHOV.

Ett sätt att börja få kontakt med behoven är att titta på vilka behov som är tillgodosedda när du har en GRÖN KÄNSLA dvs nöjd, glad, tillfredsställd, lycklig o. dyl. känslor.

Detta beskriver Marshall B Rosenberg som SJÄLVEMPATI.

Jag har tidigare beskrivit de första stegen i självempati nämligen att:

- Skilja mina tolkningar/värderingar från min OBSERVATION

- Skilja på när jag tänker känslor från mina äkta KÄNSLOR

Det tredje steget i processen är att hitta mitt BEHOV.

Självempatiprocessen är följande:

 1. Vad är min OBSERVATION
 2. Vilken KÄNSLA är levande just nu?
 3. Vilket BEHOV är tillgodosett eller inte tillgodosett just nu?
 4. Om behovet inte är tillgodosett vad kan jag göra för att berika mitt liv och tillgodose mitt behov? Alternativt att SÖRJA att det ser ut som det gör. (Jag återkommer med att förtydliga det 4:e steget i processen)

Kolla gärna in tidigare inlägg om BEHOV

Jag har placerat min blogg i Härnösandbloggkartan.se!

Share

Som jag skrivit i tidigare inlägg så får vi lära oss att uttrycka tankar som känslor. Det finns exempel på flera ställe i bloggen bl. a detta om kronprinsessan samt detta om tänka känslor med Wanja som huvudperson.

Hur kan jag då träna mig att få kontakt med min känsla. Grunden är ju att:

Känslor känner vi och tankar tänker vi.

Det är väl en bra början att förstå det.

Bild 38Marshall B Rosenberg som skapat Nonviolent Communication har några tips i sin bok som jag delar här.

Här är exempel på när vi uttrycker tankar som känslor

Om du märker att du stoppar in ATT, SOM eller SOM OM efter ordet känner som i följande exempel:

- Jag känner ATT du inte lyssnar på mig.

- Jag känner mig SOM en värdelös person

- Jag känner det SOM OM systemet begränsar mig.

eller att du stoppar in ord som du, jag han/hon, ni de, det som i följande exempel:

- Jag känner att JAG alltid måste…

- Jag känner att DET inte är meningsfullt…

eller stoppar in ett namn eller ett substantiv typ:

- Jag känner att GÖRAN är värdelös på att blogga.

- Jag känner att MIN DOTTER är skötsam.

Så steget är att gå från huvudet och känna efter vad det är för känsla som finns i min kropp. Jag återkommer till det men till att börja med så kan du använda två färger för att skilja känslor åt:

RÖD-känsla = Signalerar att ett behov inte är tillgodosett eller hotat.

Grön-känsla = Signalerar att behoven är tillgodosedda.

sedan kan du gå till BEHOVS-listan och se vilket behov som känslan signalerar.

Det är ju lite roligt att lyssna på idrottsreferat och intervjuer med idrottsmän:

- Jag känner att vi är på gång.

- Jag känner att bollen är rund.

- Jag känner att domaren är för….

- Jag känner som om vi kommer tillbaka i 3:e perioden

osv  …………

Share

I veckan så har Bloggvärldsbloggen ett tema om FÖRDOMAR och jag väljer att bidra med mina tankar kring detta ämne eftersom det har en koppling till det jag försöker att förklara nämligen att kunna gå från ”mindet” och få kontakt med din livsenergi (känslor och behov).

litteringFördomar skapar vi uppe i huvudet utifrån hjärnas vilja att skapa en bild av verkligheten. Då går vi ner i vår ”mentala ryggsäck” som innehåller allt gammalt vi samlat på oss genom åren och utifrån detta skapar en bild av verkligheten. Uppe i huvudet så finns ju också vår värdering av bra/dåligt, rätt/fel så det är ju en naturlig process att värdera och tolka. Hjärnan klarar inte av att ha en massa intryck löst fladdrande så det är en naturlig process att skapa en bild av verkligheten och det är väl på det sättet som vi också skapar våra fördomar. Tyvärr så kan vi ju inte radera vår hårddisk utan det finns lagrat en massa som följer oss i livet. Vi behöver därför hitta sätt att förflytta oss från ”mindet” och få kontakt med HÄR & NU

Det som hjälper mig är att använda sig av det Marshall B Rosenberg kallar Självempati. Jag har beskrivit den processen i inlägg # 5 men jag försöker att utveckla det ytterligare här. Det är grunden i hans livsverk NVC, Nonviolent Communication.

För att inte fastna i våra fördomar så är grunden att kunna separera min TOLKNING från min OBSERVATION. En observation är ren fakta och skulle kunna gå att spela in med videokamera eller bandspelare. Bara fakta med andra ord. Min tolkning är vad hjärnan bygger på och det skapar min värdering och även mina fördomar.

Ett exempel kan vara att jag ser en person göra något och direkt så sätt ”mindet” igång och värdera bra/dåligt, snyggt/fult, rätt/fel osv……..

Om jag då kan stanna upp och se vad min OBSERVATION är, så kan jag i nästa steg ta kontakt med min KÄNSLA och mitt BEHOV dvs livsenergi. Vad är hotat eller inte tillfredsställt bakom min värdering, tolkning eller fördom.

Livet blir mycket enklare om jag inser att alla mina tankar och fördomar om andra döljer ett behov i mig själv. I inlägg # 46 så finns definitionen av BEHOV.

En kurs i Mirakel som är en arbetsbok under ett helt år har följande lektioner som kan bidra som exempel:

Lektion 10 i En kurs i Mirakel: Mina tankar betyder ingen ting.

Lektion 15 i En kurs i Mirakel: Mina tankar är bilder jag har gjort.

Lektion 16 i En kurs i Mirakel: Jag har inga neutrala tankar

Lektion 32 i En kurs i Mirakel: Jag har hittat på den värld jag ser.

Share

Nyckel är att komma i kontakt med min livsenergi och det mest effektiva sättet som jag känner till är genom Självempati.
Om jag tittar på mina tankar så döljer de ett behov. Varje tanke om mig själv eller en annan person är en hjälp att finna mitt behov Här & Nu. Om jag sitter i en sekundär känsla (Ilska, skuld, skam, depression) så är det viktigt att inventera alla mina tankar. Sedan kan jag gå djupare i mig själv och hitta behovet. När jag funnit behovet eller behoven så transformeras den sekundära känslan till en sann känsla. Oftast så kommer sorg efter skuld, skam och depression och sorgen är en känsla som du stannar i för den växer du med. Ilska transformeras till någon annan känsla. Du kanske blir ledsen, frustrerad eller något annat.
När du är i kontakt med din livsenergi (känslor och behov) så kommer oftast lösningen på hur du kan få behovet tillfredsställt av sig själv.

Allt detta bygger på min förståelse av Nonviolent Communication. Du kan läsa mer om NVC om du KLICKAR HÄR.

Share

Jag har placerat min blogg på