_gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); Gå till innehåll
BloggRegistret.se

Arkiv

Kategori: Personlig utveckling

Bild på den PH-kalk som jag äter.

Share

Här är en bild den PH-mätare som jag använder för att mäta väskors PH-värde.

Det som är så skrämmande är att jag inte har hittat någon dryck med PH 7 eller mer. Vissa undantag finns som jag återkommer till. Vad som är förvånande för mig är att kolsyrat mineralvatten har surt PH-värde. De ligger på PH 5 och lägre. Tänk att du dagligen dricker det med tron att det är nyttigt och så försurar du din inre sjö.

PH mätare

PH mätare

Klipp som visar PH-värdet i drycker

YouTube Preview Image YouTube Preview Image
Share

Dr Young är framgångsrik på att marknadsföra insikter och kunskaper om vikten av att inte skapa ett surt PH-värde i vår kropp.

YouTube Preview Image
Share

Redan 1996 när jag gick kursen ”Möt dig själv” på Mullingstorp hos läkaren Bengt Stern så såg jag med egna ögon vad det innebar ur hälsosynpunkt att neutralisera en sur kropp. Jag var där för jag valde att hantera ilska och sorg efter min skilsmässa men med på kursen var det flera deltagare med sjukdomar.  Det var med en kvinna med reumatism. Bengt Sterns menade att ett surt PH-värde i kroppen plus ett känslomässigt sår och en låsning i något energicentrum (chackra) var grunden för sjukdomar i kroppen. När jag såg kvinnan med reumatisk få full rörlighet i sina leder efter sju dagars terapi och basisk föda var som ett mirakel för mig. Jag har inte ätit kött sedan den dagen eftersom nedbrytningsprocessen i kroppen skapar ett surt PH-värde.

Sedan för ca 10 år sedan så besökte jag Hälsoterapeuten Maths Blomqvist med anledning av att jag hade en bihåleinfektion som inte gav med sig trots att jag åt flera kurer med penicillin. Maths jobbar på liknande sätt som Bengt och bidrog till att jag läkte min kropp. Efter det så har jag besökt honom minst en gång om året för att kolla upp och läka kroppen. Grunden för personlig utveckling är en fungerande kropp.

Nu har jag studerat ytterligare effekterna av vikten att ha drygt 7 i PH värde i kroppen och kommer att försöka att dela med mig av mina erfarenheter i några blogginlägg. Ny inspiration fick jag när jag körde kurser i Italien och mötte Sagarpriya som hade studerat detta ytterligare och bjöd på en kost med råvaror som bidrar till att neutralisera kroppen.

Grunden i min förståelse är att likna kroppen vid en sjö, eftersom vår kropp består av 70 – 80 % av vatten. I en sur sjö kan inte fiskar överleva. På samma sätt är det i vår kropp om den blir försurad. Tyvärr så är 80 % av den föda vi äter försurande vilket skapar en sur miljö i kroppen. Detta i sin tur blir då en grogrund för sjukdomar.

Alla dessa insikter under 15 år har nu skapat ett ökat intresse för mig att lära mig mer. Jag återkommer med mer insikter längre fram.

Share

Skillnaden mellan en Chef och Ledare väljer jag att beskriva på följande sätt.
En Chef får sin makt från organisationen att leda ett antal människor mot ett mål. Det behöver inte vara den person som gruppen vill ha, men förhoppningsvis så är det den person som organisationen tror på.
En Ledare får sin makt nerifrån gruppen därför de litar på honom eller henne. De kan vara under en kortare eller längre tid.

Under min 15 år som konsult så har jag sällan eller aldrig mött en chef som också varit ledare i gruppen. Det händer men är väldigt sällsynt. Därför tror jag det är viktigt att som chef satsa på att bli en duktig chef. Det viktigaste hantverket en chef utövar är LEDARSKAP.

Definitionen på ledarskap är (finns säkert fler):
Förmåga att kunna nyttja och utveckla individernas samlade kapacitet för att effektivt nå det gemensamma målet.

När jag analyserar detta så finner jag tre saker:

  1. Nyttja individernas samlade kapacitet – vilket innebär att se till att gruppen är effektiv och samarbetar. Det innebär att beroende på vilken fas i FIRO gruppen befinner sig i så behöver jag ge olika mängd styrning. Läs gärna om gruppdynamik.
  2. Utveckla individernas samlade kapacitet – innebär för mig att utveckla både förmåga att samarbeta som den tekniska kompetensen som yrket erfordrar
  3. Gemensamt mål – Är något större än att ha samma mål. Samma mål har de i alla dokusåpor, nämligen att vinna pengar, och det splittrar gruppen.

Viktigt tycker jag är att kunna använda MAKT MED och inte som många chefer MAKT ÖVER. Makt med så skapar jag den struktur gruppen behöver för tillfället och möter upp svar på frågorna som gruppmedlemmarna har typ VAD?, HUR? NÄR? VEM? VARFÖR? osv
Detta gör jag genom att lyssna och delaktighet.

Share

Läs gärna först den korta förklaringen av teorin

Alla ”varg-uttryck” som BORDE och MÅSTE för dig in i triangeln och oftast så har vi en favoritposition att starta i. Borde och Måste skapar som du vet SKULD och det är ju en ”sekundär känsla” som talar om att vi inte har kontakt med våra BEHOV. Om du väl har hamnat i triangeln så snurrar du runt i alla positionerna.

Utgången ur triangeln finns i Tyrannens position och att hitta kontakt med livsenergin (känslor och behov).

Ett exempel på hur det kan se ut i en relation är att man möts där mannen är Hjälpare och kvinnan Offer. En fungerade energi om man är i de positiva egenskaperna. Men om vi sedan hamnar i de negativa energierna så kan t. ex. mannen hamna i Tyrann-energin och börja styra och kontrollera. Kvinnan hamnar då som Offer och kan bli ett Självömkande eller ett Elakt offer. När hon fått nog så kanske hon förflyttar sig till Tyrann-positionen och mannen åker ner till Hjälpare. Kvinnan kanske kör på ännu mer när mannen hamnar där med påföljd att han slutligen hamnar som offer.  Rollerna växlar hela tiden och det är förts när energierna börjar röra på sig som det går att komma ur. Om man lever i en relation där den andra partnern lever i triangeln så är det viktigt att inte kroka fast utan försöka att genom Självempati kunna stå kvar i sin kraft. Att Lyssna empatiskt på den andra är det enda som kan bidra. Du kan aldrig som Hjälpare fixa till ett Offer utan risken är bara att du blir less och arg och hamnar som Tyrann.
Dessa insikter är värdefulla inte bara i en kärleksrelation utan även när du har rollen som förälder, chef eller medarbetare. Under mina 15 år som konsult i näringslivet så har jag sett otaliga chefer som agerar utifrån Tyrann-positionen och därmed skapar Offer. Sedan förstår de inte varför inte medarbetarna tar ansvar.

Share

Vi reagerar utifrån en position som offer varje gång som vi inte tar ansvar för oss själva. Offerrollen innehåller tre positioner som utformades av Stephen Karpman i det han kallar Drama triangeln. Hans syfte var hjälpa oss att förstå oss själva och bli medveten så vi slipper att leva ut våra känslor (och otillfredsställda eller hotade behov) på den andra personen. Jag bidrar här med min förståelse av Karpmans drama triangel. En förståelse som jag fått av terapeufter både på Fönebo, Baravara, Mullingstorp och Osho Meditation resort sedan 1996.

Karpman gav de tre rollerna namnen: Tyrann, Hjälpare och Offer. Alla tre visar på olika ansikten av ett offer därför oavsett vilken roll vi går in i så är vi offer gentemot livet.

Offer
Spelet i triangeln rör sig kring offret. Rollen som offer kommer ofta av att vi vuxit upp med en hjälpare till förälder. I den rollen så tar man inte ansvar för sina handlingar utan det är andra människors fel. Man letar någon att lägga skulden på typ samhället, mamma, pappa, chefen, pertnern, barnen osv.
Det finns två typer av offer; Självömkan eller elakt offer. Offret manipulerar andra till att göra saker genom klander och skuld.

Hjälpare
Att hjälpa andra är hjälparens sätt att känna sig betydelsefull. Samhället och kyrkan fostrar oss till att lära oss att bli ”goda människor” och ta hand om andra även om det sker på vår egen bekostnad. Hjälpare behöver offer för att kunna känna sig betydelsefull. Varje gång en hjälpare går till aktion så slutar han som det slutgiltiga offret i spelet. I bland blir hjälparen arg när inte offret vill ha erbjuden hjälp och hamnar som tyrann. I bland blir offret deprimerat.

Tyrann
Tyrannen dominerar och kontrollerar andra och behöver precis som hjälparen ett offer. Han kompenserar inre känslor av betydelselöshet genom rollen som tyrann. Här döljer man skam som ofta kommer från en uppväxt med hån och förakt.

Alla har en startpunkt i triangeln och dessa är oftast uppkomna i vår barndom. Vi rör oss runt i triangeln inte bara i våra yttre relationer utan även i vår inre värld.

Alla tre rollerna är en förvriden positiv kraft som vi alla har inom oss.
Hjälparen: innehar en kvalité av meditation och problemlösning
Tyrannen: handlar om kraft och bestämdhet
Offret: Sårbarheten

När vi lever i triangeln så blir livet och våra relationer inte så trevliga. Oavsett om vi byter positioner så är vi alla offer. Så fort vi inte har kontakt med vår livsenergi (känslor och behov) så hamnar vi i triangeln. Om vi möter människor som befinner sig i triangeln så kan vi lätt halka in och bli en del.

I min förståelse så är  Självempati en väg att behålla kontakt med min livsenergi. Kopplingen till NVC är ju att människor som befinner sig i triangeln är Varg/Jackal och självklart då även inre vargar när spelet pågår inom oss. När vi kan vara Giraffer och stanna i kontakt så behöver jag inte ramla in i drama triangeln.

Share

Marshall B. Rosenberg beskriver i sin bok ”Ett språk för livet” att när vi startar vår resa att utvecklas så verkar de flest gå igenom tre stadier:

  1. ”Känslomässigt slaveri” – när vi tror att vi har ansvar för andras känslor.
  2. ”Det obstinata stadiet” – när vi vägrar bry oss om andras känslor och behov.
  3. ”Känslomässig frihet” – när vi tar fullt ansvar för våra egna känslor men inte för andras, samtidigt som vi är medvetna om att vi aldrig kan tillgodose våra egna behov på andras bekostnad.

Det kanske är en förenkling av den utveckling som sker med människor men kan samtidigt se att det finns en viss sanning i det han skriver. Jag kan känna igen mig själv i beskrivningen.

Hur är det för dig? Vad tänker du?
Skriv gärna en kommentar.

Bild2

Share

I Nonviolent Communication kallar man ett våldsamt språk för Vargspråk och det är ett språk som innehåller diagnoser (ex älskvärd, inspirerande, inkonsekvens, snäll), etiketter (ex expert, frisk fläkt), värderingar (rätt/fel, bra/dåligt o dyl).

Jag har beskrivit det mer noggrant i posten ”Ett våldsamt språk på nätet”

Bild 51Nu har tidningen Chef gett sig in i att utse Sveriges sämsta chef och därmed beblandar sig med den skara som använder ett våldsamt språk på nätet och säkerligen också i papperstidningen.

Givetvis så hänger Aftonbladet på i att uttrycka sig i termer av bra/dåligt. Artikeln finns här.

Vad är då nyckel till att inte hamna uppe i huvudet och värdera och tolka allt du ser?
För mig har NVC, Nonviolent Communication, bidragit till att genom Självempati kunna se vilket behov som inte är tillgodosett eller hotat och sedan kommunicera det. Då blir det klart och tydligt vad du behöver och du har ingen anledning att uttrycka att det är fel på den andra personen.

Om du tittar i innehållsförteckningen i min blogg så hittar du flera poster om hur du kan utveckla ditt språk. Jag vill särskilt tipsa om Självempati.

Rumi sa följande klokhet:

Bild1

Andra som bloggat om detta är t. ex. MinaModerataKarameller

Komplettering 2009-08-21

Chef

Jag har placerat min blogg i Härnösandbloggkartan.se!

Share

Osho fotoCitat från Osho:

People have different understandings,
different ways of looking at things,
different interpretations.

And they have to be allowed this freedom.

.

.

.

Dagens tips från mig:

Share

Jag har placerat min blogg på