_gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); Gå till innehåll
BloggRegistret.se

Arkiv

Tag: Behov

Är åter i bloggandet efter en tids vila från skrivandet.

Tänkte skriva några rader om att koppla mina behov till en specifik människa och hur det skapar elände i livet.  Marshall säger att så fort vi kopplar ett behov till en annan människa så övergår det till ett önskemål eller en strategi och problemet blir ju om den andra personen inte uppfyller mitt önskemål. Då är det lätt att bli besviken, frustrerad eller arg.

Hur kan det vara möjligt att leva sitt liv utan att hamna i en situation att jag inte kopplar mina behov till en specifik människa.
För det första så är min insikt att jag behöver få kontakt med vilka behov det handlar om. En klarhet och förståelse är första steget.
Nästa steg blir att sörja om mina behov inte blir tillgodosedda och från detta hitta andra vägar att möta mina behov. Att bli öppen för andra strategier och vägar.

Problemet är dock i mitt falla att det är så lätt att hamna uppe i huvudet (Jackal) och det drar igång en massa tankar som stör min möjlighet till självempati och kontakt med egna behov. Att stanna i sorgen är en konst.

Share

homerHomer Simpson svarar Marge när hon påstår att han är sur:
- Jag mår fint. Det är mina känslor som är sura!

Homer har fattat att vi inte ÄR våra känslor utan att känslor signalerar om behov är tillgodosedda eller inte. I min utbildning så använder jag röda känslor när behov inte är tillgodosedda eller hotade och gröna när behoven är tillgodosedda. Självempati är ett sätt att börja få kontakt med sina behov och inte stanna med känslan. För om jag stannar i känslan och inte se vad den signalerar så får jag inte kontakt med min livsenergi (behovet). Läs gärna mer om Självempati och de 4 komponenterna i NVC

Marge är klok när hon säger till Homer:

Marge: You should listen to your heart, and not the voices in your head.


Jag har placerat min blogg i Härnösandbloggkartan.se!

Share

De fyra komponenterna

Vi använder vår hjärna till att bedöma, tolka och värdera vår omvärld. Naturligtvis så är det hjärnans styrka och funktion att tolka och värdera. Vi kan inte gå över gatan om vi inte tolkar situationen och bedömer det som säkert att gå.
MBRMen i mötet med människor så ställer vår hjärnas split i två delar till det. Eftersom det hela tiden finns två sidor så är det våra tankar (som Marshall B Rosenberg kallar Vargen inom oss) som skapar situationer där vi inte får kontakt med andra. Om vi dessutom ställer krav och/eller hotar våra medmänniskor så upphör definitivt möjligheten till kontakt.
Intention bakom NVC är att du inte vill ha något av den andra personen än att bli förstådd eller kan också uttryckas som att du önskar kontakt.

I NVC så finns det fyra komponenter som skall underlätta kontakten med dig själv och andra.

1.    Observation
2.    Känsla
3.    Behov
4.    Önskemål

En observation är fri från våra tolkningar och beskriver endast fakta dvs. vad du ser eller hör. Med andra ord skall det gå att spela in med en videokamera eller bandspelare. Alla tolkningar och bedömningar är det som kallas Vargspråk och bidrar inte till kontakt utan snarare till konflikt.

En känsla är en upplevelse i kroppen och är en signallampa. De flesta av oss blandar ihop våra tankar med känslor genom att vi uttrycker tankar genom att inleda med ”Jag känner….”
Ett exempel är ”Jag känner att du inte lyssnar på mig”. Detta är en tanke och bakom det finns en känsla, vi kanske är irriterade eller ledsen. Att uttrycka tankar som känslor är en fallgrop.

Ett behov delas av alla människor i hela världen och det som skiljer oss åt är vilka strategier vi föredrar för att tillgodose behovet. En strategi är ett sätt för att tillfredsställa behov och där finns konflikten mellan människor, speciellt om vi är helt låsta vi vår strategi.

Marshall kallar önskemål för ”present request” och det kanske är ett tydligare sätt att beskriva intentionen bakom det. Ett önskemål skall uppfylla följande:
-    Kunna genomföras Här & Nu av den andra personen. Med andra ord så är en present request inte något som skall genomföras varje dag och resten av livet. Det uppfattas lätt som ett krav.
-    Tåla ett NEJ. Om den andra personen säger NEJ och du blev arg så fanns det ett krav bakom och då är det inte ett önskemål.
Vi behöver hela tiden se efter vad vår intention är. Om vi litar på att människor vill bidra om de får göra det frivilligt och att vi därför inte behöver ställa krav utan endast uttrycka ett behov och ett önskemål.

Dessa fyra komponenter är grunden i:

  • självempati
  • när du uttrycker dig ärligt
  • lyssnar empatiskt.

Men konsten är ju att skapa sig ett eget språk och förhållningssätt till komponenterna.


Jag har placerat min blogg i Härnösandbloggkartan.se!

Share

Jag tänkte komma igång med lite konkreta tips och övningar och då finns det ett värde i att ha koll på vad som är ett behov. Grunden för att få kontakt på ”heartlevel” eller behovsnivå är att förstå vad ett behov är.

Marshall B Rosenbergs definition av behov är typ: Behov delar vi med alla människor i hela världen eftersom vi är skapade ur samma energi. Maslow skapade ju också en förklaring för behov utifrån sin forskning.

På behovsnivå finns det inga konflikter eftersom världen är så rik så att alla kan få sina behov tillgodosedda. Det som skapar konflikter mellan människor är våra strategier och önskningar om hur behovet skall tillfredsställas.

Tidigare inlägg om känslor och behov

Här nedan finner du en lista på exempel på behov:

behov

Share

MÅSTE

Måste ingår i kategorin ”Jackal” eller Varg-språk eftersom det innehåller ett krav på oss själva eller andra människor. Det gör att vi ställer ett krav och då upphör glädjen att bidra eller glädjen att genomföra aktiviteten.

Måste är nog det otrevligaste ordet jag känner till.

Vad är då alternativet? Jo, att titta vilket behov aktiviteten tillgodoser. Då får jag kontakt med min livsenergi och därmed så bibehåller jag glädjen i aktiviteten. Lika dant blir det för andra människor om de får reda på ditt behov så kvarstår glädjen att bidra.

Tar några exempel:

Jag MÅSTE städa.
Översatt till behov så tillgodoser det behovet av skönhet, ordning och reda. Så om jag ser det och njuter av att jag tillgodoser ett behov så finns glädjen kvar.

Jag MÅSTE gå till jobbet.
Översatt så kan behovet bakom vara: ekonomisk trygghet, omsorg om familjen, överlevnad, gemenskap, meningsfullhet o. dyl. När jag ser behovet så blir det enklare att stiga upp och gå till jobbet.

Läs gärna mer om Självempati, behov och vargspråk i tidigare inlägg.

Det finns inga MÅSTEN utan vi gör val för att tillgodose våra behov. Varför lär vi oss ett våldsamt språk mot oss själva när det egentligen är ganska enkelt att vara snäll och vänlig även mot oss själva?

Nu måste jag sluta! Skojade bara, jag VÄLJER att sluta för jag vill använda min tid till andra saker som är meningsfulla just nu.

Share

Jag har placerat min blogg på