_gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); Gå till innehåll
BloggRegistret.se

Arkiv

Tag: dokusåpor

Den 9 april i år så skrev jag ett inlägg om Grannfejden som finns här. Här är ett utdrag ur texten:

Tänk om det kunde använda Nonviolent Communication när de skapar TV-programmet Grannfejden. På det sätt som de försöker så bidrar det inte till att visa en modell för att hantera konflikter. Blir bara tragiskt att titta på. Det handlar mer om att skrämma till lydnad och det fungerar endast så länge förövaren är närvarande.

I en artikel i Aftonbladet 2009-07-29 avslutas så här:

Bild 32

Det bekräftar bara min misstanke om att det inte handlar om att hantera konflikter utan att gör TV-program som får höga tittarsiffror.

Om du själv är intresserad av att lära mer om konflikthantering (OBS att vi inte pratar om att lösa konflikter) så läs vidare i bloggen under kategorin KONFLIKTHANTERING. Det finns flera tidigare inlägg.

Jag har placerat min blogg i Härnösandbloggkartan.se!

Share

Bild 6I dag uttalar sig Kungen om dokusåpor och det blir artiklar i tidningarna. Bilden är från Aftonbladet. För en gång skull så håller jag med Kungen om att det vore trevligare om TV lyfte fram de goda exemplen i stället för att manipulera gruppen till att hela tiden befinna sig i den konfliktfyllda fasen som kallas Rollsökning.

Det är enkelt att manipulera en grupp så den ständigt befinner sig i en konfliktfylld fas genom att:

  • skapa konkurrens mellan medlemmar
  • plocka bort medlemmar
  • sätta dit nya medlemmar
  • ge uppgifter som är nya för gruppen

Allt detta utnyttjas i samtliga dokusåpor och är ren manipulation oavsett om det sker i SVT, TV 3 eller TV 4.

För ett antal år sedan så skrev jag till samtliga produktionsbolag och föreslog att de som motvikt skulle satsa på ”det goda exemplet” och göra en serie där man visar på hur man kan få en grupp att fungera. Detta genom att starta från noll och teambuilda gruppen. Jag fick inte något svar på mitt förslag.

Läs gärna vad jag har skrivit om manipulationen eller okunskapen i Grannfejden. En rolig anekdot är att när jag och en kollega ville möta Strix och berätta om konflikthantering så var innebörden av svaret: Nej tack, vi är nöjda med våra tittarsiffror.

Om du vill läsa mer om gruppdynamik och den konfliktfyllda fasen så finns det en fortsättning

Gruppens utveckling

Fritt efter Will Schutz teori om gruppers utveckling, FIRO.

Will Schutz kom fram till sin teori redan 1958 och han konstaterar att gruppen går igenom tre huvudfaser på sin väg till mognad.

Bild1

Tillhörafasen är den första fasen gruppen kommer in i och den kännetecknas av att deltagarna är artiga och anpassningsbara. När samtliga har klivit i båten så övergår gruppen till Idyll, som är en tidsmässigt kort fas där gruppen samlar kraft. Fasen kallas också ”lugnet före stormen”. Sedan så börjar en eller flera att vilja styra och påverka och då går gruppen över i Rollsökning. Den fasen är grundkänslan oberoende och därför kommer konflikterna upp till ytan. Fokus är på frågor som handlar om makt, ansvar och kompetens. Det handlar om att ta reda på vem du vill dela säte med och vem som styr skutan – allt medan båten stabiliserar sig. När alla har hittat sin plats i båten så går gruppen över i Idyllfasen som är lugnet efter stormen. Gruppen samlar åter kraft för att gå in i Samhörighetsfasen. I den fasen är gruppen effektiv och samtliga drar mot det gemensamma målet.

Alla grupper går igenom samma utvecklingsfaser. Det spelar ingen roll var de befinner sig, vilka uppgifter de har att utföra eller hur de är sammansatta – mönstret är detsamma enligt Will Schutz  forskning kring gruppers utveckling.

Faserna är cykliska, d.v.s. de upprepar sig när gruppen ställs inför en ny medlem, en ny chef eller nya uppgifter. Om chefen och gruppmedlemmarna har kunskap om grupprocessen kan man förutse hur gruppen (och man själv) kommer att reagera. Det gör det lättare att hantera situationen och gå vidare till nästa fas. Är man däremot omedveten om hur gruppdynamiken fungerar blir man lätt stressad när det händer ”dumma” saker och gruppen kan stagnera i ett negativt rollmönster.

En effektiv grupp arbetar självständigt och tar eget och gemensamt ansvar för sina handlingar. En effektiv grupp lägger inte energi på att försvara sina revir eller söka syndabockar utan ägnar sig åt sina arbetsuppgifter. Alla grupper måste dock passera genom de tre olika huvudfaserna. Det går inte att hoppa över någon fas. I en del grupper kan faserna passeras fort medan det i andra grupper kan ta lång tid. Vissa grupper fastnar i den andra fasen och kommer aldrig vidare.

Share

Jag har placerat min blogg på