_gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); Gå till innehåll
BloggRegistret.se

Arkiv

Tag: Empati

Det behövs inga ord för att empati skall uppstå utan det som är viktigt är en kvalité av närvaro, dvs. att du kan kliva ur dina egna tankar och känslor. Att inte ha någon längtan till att fixa till den andra personen.


När den andra personen upplever att du förstår vad som är levande i den så uppstår empati. Det är som att du surfar med den andre personen på deras våg, dvs livsenergi.
Vi har tappat förmågan till empati och det vi gör i stället är att försöka ”fixa till” den andre genom goda råd eller sympati. Detta förvärrar bara och gräver gropen djupare.

Ord underlättar om den andre personen inte är i kontakt med sin egen livsenergi. Då är Nonviolent Communication och att ”Lyssna empatiskt” det som bidrar.

Läs mer om att lyssna empatiskt på www.feelyourneeds.com

Share

Bild 8Tyvärr så går skolan mot ett tydligare Dominationssystem men mer straff i ett desperat försök att få ordning i skolan.
Missen är ju att om jag inför mer krav och bestraffning så har eleverna bara två val: underkasta sig eller revoltera.
Jag har beskrivit detta på # 16 och # 17 där du kan läsa mer om både Dominationssystemets självuppfyllande profetsia och hur man kan skapa ett LIVSBEJAKANDE SYSTEM.

Tråkigt att det går åt en riktning som endast förvärrar det hela.

Share

grannfejdenTänk om det kunde använda Nonviolent Communication när de skapar TV-programmet Grannfejden. På det sätt som de försöker så bidrar det inte till att visa en modell för att hantera konflikter. Blir bara tragiskt att titta på. Det handlar mer om att skrämma till lydnad och det fungerar endast så länge förövaren är närvarande.

Marshall B Rosenberg har under 40 år forskat i hur människor fungerar. Han reser jorden runt och jobbar med konflikthantering.

Marshall säger att i 80 % av fallen så går det att hantera alla konflikten på 20 minuter från den stund som båda parterna kan beskriva den andres behov. Då kommer lösningen till dem utan att man behöver skapa något.

Problemet är att vi oftast försöker att hitta en lösning innan det finns kontakt på behovsnivå. Det är precis det som sker i TV-programmet grannfejden.

En medlare kan bidra med att ge båda parterna empati så de hittar sitt behov.

Jag har jobbat med medling vid ett antal tillfällen och kan intyga att det fungerar.

Titta gärna på tidigare inlägg om konflikter och behov.

GÖRNA HÄFTET NVCLäsa gärna Marshalls bok som finns i webshopen:

Share
YouTube Preview Image

john-lennon-statue_of_libertyDagens bidrag står John Lennon för helt. Lyssna på
låten och följ med i texten.

Läs sedan gärna inslagen om dominationssystemet
på inlägg # 16 och # 17.

A Working Class Hero – John Lennon

As soon as your born they make you feel small,
By giving you no time instead of it all,
Till the pain is so big you feel nothing at all,
A working class hero is something to be,
A working class hero is something to be.

They hurt you at home and they hit you at school,
They hate you if you’re clever and they despise a fool,
Till you’re so fucking crazy you can’t follow their rules,
A working class hero is something to be,
A working class hero is something to be.

When they’ve tortured and scared you for twenty odd years,
Then they expect you to pick a career,
When you can’t really function you’re so full of fear,
A working class hero is something to be,
A working class hero is something to be.

Keep you doped with religion and sex and TV,
And you think you’re so clever and classless and free,
But you’re still fucking peasents as far as I can see,
A working class hero is something to be,
A working class hero is something to be.

There’s room at the top they are telling you still,
But first you must learn how to smile as you kill,
If you want to be like the folks on the hill,
A working class hero is something to be.
A working class hero is something to be.

If you want to be a hero well just follow me,
If you want to be a hero well just follow me.

Share

valuemapInglehart-Welzel Cultural Map of the World, Ronald Inglehart
This map reflects the fact that a large number of basic values are closely correlated; they can be depicted in just two major dimensions of cross-cultural variation.

Har hittat detta på nätet!

För att det skall vara ett BEHOV enligt Nonviolent Communication så är det något som vi delar med alla andra människor i hela världen. Vi är skapade ur samma energi så att vi alla har samma behov. Dock inte samtidigt.  Det som skiljer oss åt och som skapar konflikter är våra strategier för att tillfredsställa våra behov.

Jag skrev i post # 7 om behov som vi kopplar till en annan människa och hur det skapar elände i våra liv.
Nu tänkte jag framföra min syn på varför signalsystemet har slutat fungera på oss människor som lever i den rika världen. Hittade en blid som jag gillar på http://www.worldvaluessurvey.org/
där de lagt ut världen på ett nytt sätt. Den under axeln beskriver vart på Maslow’s behovspyramid samhället befinner sig och på den andra axeln hur möjligheten är att tänka fritt. Då har forskarna lagt ut Sverige som det land i världen där vi tillåts att tänka mest fritt, där inte religioner eller diktaturer styr våra tankar. Dessutom så kan vi få alla våra grundläggande behov tillgodosedda oavsett om vi jobbar eller inte. I många länder kämpar ju människor dagligen för att överleva.

Problemet uppstår ju om vårt signalsystem endast fungerar för de grundläggande behoven som sömn, vätska, näring o. dyl. vilket är fallet för de flest människorna.
Om inte  kan tolka våra signaler (känslor) när andra behov som ligger högre upp på behovstrappan är otillfredsställda (typ meningsfullhet, delaktighet, gemenskap osv) så blir resultatet ILSKA, SKULD, SKAM och DEPRESSION. Många människor har tyvärr inte kontroll på när de behöver näring utan tolkar känslan som signalerar ett behov av t. ex gemenskap/kontakt/närhet o. dyl. som hunger och tolkar det som ett behov av näring.

Det kanske inte är så konstigt att vi har 465 000 människor som äter lyckopiller i Sverige varje dag. Problemet är ju att det stänger av funktionen totalt eller i alla fall bedövar den.
Funktionen jag pratar om är att varje KÄNSLA signalerar ett BEHOV.

En hjälp är SJÄLVEMPATI som finns under post # 5 för att ”Den ända vägen ut är IN”.

Share

AB VirtanenHar just börja försöka förstå Twitter och prenumererar bl. a. på Fredrik Virtanen och han har en artikel i dagens Aftonbladet.


Redan på inlägg # 2 så tog jag upp tankarna kring depression. Fick ny inspiration i dag när jag läste Fredrik Virtanens artikel i Aftonbladet. Tänk jag såg en nytta med Twitter. Blev också glad över artikelns innehåll och att den fick plats på nöjessidan.

Skuld, skam och depression (sekundära känslor) skapar vi utifrån våra egna tankar om oss själva. Tankar som gör att vi vänder krav inåt mot oss själva. Marshall B Rosenberg beskriver det som inåtvänd ilska.
Exempel på tankar är:
Jag MÅSTE gå till jobbet.
Jag BORDE sluta röka
Jag BORDE inte jobba så mycket.
Jag BORDE vara med mina barn
Jag är värdelös
Jag får inget jobb
osv

Alla dessa tankar är värdefull information för oss eftersom de gömmer ett BEHOV. Om vi får kontakt med behovet så kommer det fram en sann känsla. Oftast så kommer SORG över icke tillfredsställda eller hotade behov. Sorgen växer vi i och den är det värdefullt att stanna i. Sorgen skall inte bearbetas utan det är ilska, skuld, skam och depression som vi skall bearbeta till att se vilket behov den döljer.

Jag vet att de med fina titlar sätter olika etiketter på depression typ (hämtat från www.1177.se):

Egentlig depression

(Krävs 5 av följande Nedstämdhet, brist på glädje, minskad matlust och viktnedgång, sömnstörningar, hämningar, svårigheter att känna känslor,brist på tillförsikt och en nedvärderande självbild, aggressivitet och lättretlighet, koncentrationssvårigheter, minskad livslust)

Melankoli

Svårare form av egentlig depression

Sjukligt svårmod, dysymi

diagnosen ställs om du varit deprimerad i mer än 2 år

Jag skrev i # 5 om SJÄLVEMPATI. Jag är övertygad om att om vi kan hitta tekniker att gå från att vara fast i ”mindet” och hitta meditationen så hamnar vi inte i depression. Oavsett vilken teknik vi väljer så gäller det att hitta något som passar dig. Självempati är en enkel process som fungerar i vardagen. Sedan kan vi behöva fördjupa träningen att hitta ett meditativt förhållningssätt med andra tekniker.

Om vi kan hantera varje situation i vardagen med att få kontakt med vår livsenergi så kommer vi inte att få en diagnos av depression.

Share

Jag har en dröm att få bidra till ett företag eller en organsisation att transformera människosynen. Marshall B Rosenberg kallar det Social change och är det som driver honom att resa runt världen vid dryga 70-års ålder.

Även om vi har levt i ett Dominationssamhälle under flera tusen år så är det inte för sent att transformera sin arbetsplats eller sin familj.

Tänkt dig att skapa en organisation:
Där vi är övertydade om att allt människor gör är försök att tillgodose sina behov.
Där vi lyssnar empatiskt på varandra
Där vi hjälper människor att få kontakt med sina behov i stället för att straffa dem.
Där vi inte ställer krav eller hotar andra utan tror att de vill bidra om de får göra det frivilligt.
Där vi uttrycker oss ärligt med vad våra behov är.
Där vi uttrycker en ”present request” istället för krav och där vi kan vara så öppna att vi tål ett NEJ.

Jag kan vittna om att när jag ändrade min syn på mina barn så transformerades hela energin i hemmet.

Lyssna på förra skolministern Ibrahim Baylan

intervjuad i Dagens eko 2005.

imagesDagens eko klipp

Nya utbildningsministern Jan Björklund lutar kanske ännu mer mot ett dominationsförtryck i skolan. Det är ju i mina ögon konstigt eftersom Socialdemokraterna har en människosyn som mer lutar mot dominationssystemet och en liberal i mina ögon borde bejaka ett livsbejakande system.

Men som sagt var alla gör det bästa utifrån sin mognadsniva för att tillgodose egna behov. Även Bayland och Björklund. Gissar att det är OMSORG för våra barn.

Share

Jag skrev i # 14 om människosynen i NVC:

Människosyn

15 åringNonviolent Communication människosyn bygger på att vi tror på och litar på att drivkraften bakom alla människors handlingar är försök att tillfredsställa våra behov och att alla människor vill bidra till andra om vi får göra det frivilligt (den glädjen upphör om andra ställer krav på oss eller att vi upplever hot).

Med en annan människosyn så anser vi att människor skall bestraffas om de gör fel. Syftet är ju att de skall förbättra och förändra sig. Den människosynen, som vi kallar Dominationssystem, bygger på att människor är onda, lata och vet inte sitt eget bästa.

Den människosynen är företrädande i skolorna och framförallt visar det sig i Härnösand där man stänger av elever. Om man inte litar på eleverna så skapar man regler som bara tjänar systemet och gör du rätt blir du belönad och gör du fel så bestraffas du.
I ett dominationssytem så har eleverna två möjligheter – underkasta sig eller revoltera.

Lärare

Share

Varg1I NVC så symboliserar vargen eller schakalen (Jackal) när vi är uppe i huvudet. Eftersom ”mindet” är splittrat så finns där alltid två sidor.
Rätt – Fel
Bra – Dåligt
och vi hittar aldrig lugnet och sanningen.

Dessutom så är ”mindet” duktigt på att dömma och värdera. Det är ju en tillgång när så behövs. Däremot så blir det inte kontakt med andra människor när vi möts uppe i huvudet. Vi hamnar oftast i en tävling om rätt eller fel och då blir det bara förlorare.

Vi möts på ”heart-level” dvs när vi förstår varandras behov.

Share

MBRNonviolent Communication (NVC) är i första hand en process att leva livet. En process där jag får kontakt med min livsenergi. Marshall B Rosenberg (som skapat NVC) säger att det bästa sätt han funnit att beskriva vad som är levande i mig är att få kontakt med känslor och behov (min livsenergi). I min förståelse är det att leva i meditation att vara i ett tillstånd där jag är alert, närvarande och bevittnande. Jag är inte identifierad med mina tankar eller känslor utan jag bevittnar att det finns tankar och känslor som lever i mig. Att leva NVC är för mig att leva i ett tillstånd av meditation. NVC-processen bidrar till detta.
Människosyn
Nonviolent Communication människosyn bygger på att vi tror på och litar på att drivkraften bakom alla människors handlingar är försök att tillfredsställa våra behov och att alla människor vill bidra till andra om vi får göra det frivilligt (den glädjen upphör om andra ställer krav på oss eller att vi upplever hot).

Den enda vägen ut är in (Citat från Osho) som återigen stämmer med min syn på utveckling.

Share

Jag har placerat min blogg på