homerHomer Simpson svarar Marge när hon påstår att han är sur:
- Jag mår fint. Det är mina känslor som är sura!

Homer har fattat att vi inte ÄR våra känslor utan att känslor signalerar om behov är tillgodosedda eller inte. I min utbildning så använder jag röda känslor när behov inte är tillgodosedda eller hotade och gröna när behoven är tillgodosedda. Självempati är ett sätt att börja få kontakt med sina behov och inte stanna med känslan. För om jag stannar i känslan och inte se vad den signalerar så får jag inte kontakt med min livsenergi (behovet). Läs gärna mer om Självempati och de 4 komponenterna i NVC

Marge är klok när hon säger till Homer:

Marge: You should listen to your heart, and not the voices in your head.


Jag har placerat min blogg i Härnösandbloggkartan.se!

Share