Världens ovanligaste arbetsplats. Ricardo Semler skapade ett livsbejakande system på sin arbetsplats. Det goda exemplet.

YouTube Preview Image

Bild 14

Share