Förutsättningen för att ett JA från dig betyder ett JA är att människor kan lita på att det inte finns någon tvekan om att du säger det för att det tillgodoser ett behov i dig av t. ex att bidra. Om du säger JA för att du inte vågar säga NEJ så skapar det förvirring. Till slut kan man inte lita på ditt JA.
Därför är det viktigt att kunna säga NEJ för då blir också ett JA tydligt.

När du väljer att säga NEJ så använd dig då inte av följande sätt (enligt Marshall B Rosenberg)

  • Nej!
  • Jag kan inte.
  • Jag vill inte.
  • Jag har inte tid.
  • Det är inte möjligt.

När jag säger Nej med ”Giraff ” så uttrycker jag vilket behov i mig som hindrar mig från att säga JA. Det finns alltid ett behov som ligger bakom ett NEJ och som hindrar mig från att säga JA.

Jag har placerat min blogg i Härnösandbloggkartan.se!

Share