_gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); Gå till innehåll
BloggRegistret.se

Arkiv

Tag: nvc

I Dagens Industri lördagen den 5 september hittade jag denna artikel:
Bild 12

Först gången jag mötte Marshall B Rosenberg var 2004 på en kurs på Ängsbacka och då sa han:
- Depression är inåtvänd ilska.
Jag blev alldeles stum. Jag kommer ihåg hur jag antecknade i min lilla bok och ritade en bild. Aldrig tidigare hade någon förklarat för mig hur det kommer sig att vi skapar depression på ett enkelt och lättförståeligt sätt. Det handlar om våra ”Inre vargar” som leder till att ilskan vänds inåt. Det är ju glädjande att se att Socialstyrelsen börjar få upp ögonen för detta och rekommenderar terapi framför medicinering. Det finns kanske hopp ändå.

Läs gärna mina inlägg om depression.

Share

Hur ger du feedback?

I den gamla skolan så lär man ut att feedback skall ges för att den andra människan skall förändra sig även om det i bland uttrycks att det är en gåva. Syftet är med andra ord att ge den andra feedback på vad de gör bra och vad de skall ändra på. Problemet med den typen av feedback är att jag sätter mig över den andra personen och som domare har rätt att avgöra vad som är bra respektive dåligt. Det blir en situation av dominans och makt över.

I den omgjorda UGL-kursen (UGL 2008 är namnet på den helt nya kurs som ersätter UGL 2000) så använder man sig t.ex. av den gamla 80-tals modellen när det gäller feedback som ser ut så här:

Med tanke på din fortsatta utveckling önskar jag

 • att du börjar med …
 • att du slutar med …
 • att du fortsätter med …

Som du ser så ligger fokus på den andra personen och DU som domare avgör vad DU saknar, vad DU tycker illa om och slutligen vad DU uppskattar.
Det finns en energi av att vilja förändra den andra personen och dessutom att DU är står över den andra personen.

Sedan finns det ju andra utbildningar i feedback som bygger på positiv och negativ feedback eller kritik.

Så här skriver Wikipedia om KRITIK

Bild 4Och så här om Feedback

Bild 5

Hur ser då lösningen ut?

Ja, enligt min uppfattning så är Nonviolent Communication en framkomlig väg eftersom intentionen i NVC är att skapa kontakt och inte en vilja att förändra den andra personen. Dessutom så bygger det på en jämlikhetstanke att jag inte står över dig. Risken att hamna i rätt/fel eller bra/dåligt tävlingen elimineras.
Grunden är ju att om jag tänker tanken att du gör något dåligt eller något som jag vill förändra så innebär det att din handling hotar ett behov i mig alternativt att ett behov i mig inte blir tillfredsställt. På samma sätt är det ju om jag tänker att du gör något bra, så har ju din handling bidragit till att ett behov i mig har blivit tillgodosett eller är på väg att tillgodoses.

När jag uttrycker mig ärligt med hjälp av NVC (Giraffspråket är olyckligtvis det namn som NVC är mest känt för i Sverige) så använder jag de fyra komponenterna som finns beskrivna i post # 92

1.    Observation
2.    Känsla
3.    Behov
4.    Önskemål

Skillnaden mellan Jag-budskapet och NVC är att i Jag-budskapet så är inte komponent 3 och 4 lika tydliga. I bland klumpas de i hop till vilken konsekvens som handlingen får. Det intressanta är ju den tydlighet som finns i NVC där känslan betraktas som en signallampa på ett behov. Det är behovet som är det viktiga att bli tydlig med. Sedan så beskriver jag min ”present request” som innebär att jag talar om vad som kan tillgodose mitt behov Här & Nu. Inte i morgon eller i framtiden. Dessutom så är det viktigt att min request tål ett NEJ. Om det inte gör det så hade jag ett krav på den andra personen och då spelar det ingen roll hur jag uttrycker mig.

.

.
Jag har placerat min blogg i Härnösandbloggkartan.se!

Share

Förutsättningen för att ett JA från dig betyder ett JA är att människor kan lita på att det inte finns någon tvekan om att du säger det för att det tillgodoser ett behov i dig av t. ex att bidra. Om du säger JA för att du inte vågar säga NEJ så skapar det förvirring. Till slut kan man inte lita på ditt JA.
Därför är det viktigt att kunna säga NEJ för då blir också ett JA tydligt.

När du väljer att säga NEJ så använd dig då inte av följande sätt (enligt Marshall B Rosenberg)

 • Nej!
 • Jag kan inte.
 • Jag vill inte.
 • Jag har inte tid.
 • Det är inte möjligt.

När jag säger Nej med ”Giraff ” så uttrycker jag vilket behov i mig som hindrar mig från att säga JA. Det finns alltid ett behov som ligger bakom ett NEJ och som hindrar mig från att säga JA.

Jag har placerat min blogg i Härnösandbloggkartan.se!

Share

Bild 3Det finns ett verktyg som jag kallar Feedback Tool Online Feel Your Needs hemsida för att träna självempati samt en möjlighet hur du kan uttrycka dig ärligt. Dessutom kan du skicka detta via mail men jag rekommenderar dig att kanske börja med att träna självempati. Dessutom kan det vara listigt att först läsa igenom komponenterna i NVC genom att läsa post nr 92.

Testa gärna Feedback Tool Online genom att klicka här.

Bild 4

Share

De fyra komponenterna

Vi använder vår hjärna till att bedöma, tolka och värdera vår omvärld. Naturligtvis så är det hjärnans styrka och funktion att tolka och värdera. Vi kan inte gå över gatan om vi inte tolkar situationen och bedömer det som säkert att gå.
MBRMen i mötet med människor så ställer vår hjärnas split i två delar till det. Eftersom det hela tiden finns två sidor så är det våra tankar (som Marshall B Rosenberg kallar Vargen inom oss) som skapar situationer där vi inte får kontakt med andra. Om vi dessutom ställer krav och/eller hotar våra medmänniskor så upphör definitivt möjligheten till kontakt.
Intention bakom NVC är att du inte vill ha något av den andra personen än att bli förstådd eller kan också uttryckas som att du önskar kontakt.

I NVC så finns det fyra komponenter som skall underlätta kontakten med dig själv och andra.

1.    Observation
2.    Känsla
3.    Behov
4.    Önskemål

En observation är fri från våra tolkningar och beskriver endast fakta dvs. vad du ser eller hör. Med andra ord skall det gå att spela in med en videokamera eller bandspelare. Alla tolkningar och bedömningar är det som kallas Vargspråk och bidrar inte till kontakt utan snarare till konflikt.

En känsla är en upplevelse i kroppen och är en signallampa. De flesta av oss blandar ihop våra tankar med känslor genom att vi uttrycker tankar genom att inleda med ”Jag känner….”
Ett exempel är ”Jag känner att du inte lyssnar på mig”. Detta är en tanke och bakom det finns en känsla, vi kanske är irriterade eller ledsen. Att uttrycka tankar som känslor är en fallgrop.

Ett behov delas av alla människor i hela världen och det som skiljer oss åt är vilka strategier vi föredrar för att tillgodose behovet. En strategi är ett sätt för att tillfredsställa behov och där finns konflikten mellan människor, speciellt om vi är helt låsta vi vår strategi.

Marshall kallar önskemål för ”present request” och det kanske är ett tydligare sätt att beskriva intentionen bakom det. Ett önskemål skall uppfylla följande:
-    Kunna genomföras Här & Nu av den andra personen. Med andra ord så är en present request inte något som skall genomföras varje dag och resten av livet. Det uppfattas lätt som ett krav.
-    Tåla ett NEJ. Om den andra personen säger NEJ och du blev arg så fanns det ett krav bakom och då är det inte ett önskemål.
Vi behöver hela tiden se efter vad vår intention är. Om vi litar på att människor vill bidra om de får göra det frivilligt och att vi därför inte behöver ställa krav utan endast uttrycka ett behov och ett önskemål.

Dessa fyra komponenter är grunden i:

 • självempati
 • när du uttrycker dig ärligt
 • lyssnar empatiskt.

Men konsten är ju att skapa sig ett eget språk och förhållningssätt till komponenterna.


Jag har placerat min blogg i Härnösandbloggkartan.se!

Share

I Nonviolent Communication kallar man ett våldsamt språk för Vargspråk och det är ett språk som innehåller diagnoser (ex älskvärd, inspirerande, inkonsekvens, snäll), etiketter (ex expert, frisk fläkt), värderingar (rätt/fel, bra/dåligt o dyl).

Jag har beskrivit det mer noggrant i posten ”Ett våldsamt språk på nätet”

Bild 51Nu har tidningen Chef gett sig in i att utse Sveriges sämsta chef och därmed beblandar sig med den skara som använder ett våldsamt språk på nätet och säkerligen också i papperstidningen.

Givetvis så hänger Aftonbladet på i att uttrycka sig i termer av bra/dåligt. Artikeln finns här.

Vad är då nyckel till att inte hamna uppe i huvudet och värdera och tolka allt du ser?
För mig har NVC, Nonviolent Communication, bidragit till att genom Självempati kunna se vilket behov som inte är tillgodosett eller hotat och sedan kommunicera det. Då blir det klart och tydligt vad du behöver och du har ingen anledning att uttrycka att det är fel på den andra personen.

Om du tittar i innehållsförteckningen i min blogg så hittar du flera poster om hur du kan utveckla ditt språk. Jag vill särskilt tipsa om Självempati.

Rumi sa följande klokhet:

Bild1

Andra som bloggat om detta är t. ex. MinaModerataKarameller

Komplettering 2009-08-21

Chef

Jag har placerat min blogg i Härnösandbloggkartan.se!

Share

”If you are happy there is no time – time disappears” är ett citat från Osho.

Denna veckas tema i Bloggvärldsbloggen på Aftonbladet är TID och det inspirerar mig till att uttrycka mina funderingar och tankar.

När vi är  Här & Nu så är tiden evig. Det är när vi är uppe i huvudet, ”mindet”, som vi upplever det annorlunda eftersom våra tankar antingen är i då-tid eller i framtiden. En tanke kan aldrig vara i nu:et eftersom det är en fördröjningen på våra tankar.

I en tidigare post skrev jag om att ha TRÅKIGT.  Tråkigt har vi endast när vi är uppe i huvudet och våra tankar får styra vårt varande.

Vad är då nyckeln till att kunna vara närvarande i livet?

I min förståelse så är meditation ett tillstånd av närvaro. Detta har jag beskrivit i denna post. Där skrev jag bl. a. följande:

Min egen definition av meditation (om jag skall sätta ord på något som är obeskrivligt) är:

 • närvarande
 • alert
 • bevittnande

En liknelse som jag brukar använda är att jämföra med en hockey arena. Det ena laget representerar dina tankar och det andra dina känslor. Det pågår en kamp nere på planen och ibland blir det våldsamt. Ingen vila…Ibland så blir det ”time-out” under en minut.

När du kliver upp från planen och sätter dig på läktaren och är närvarande, alert och bevittnande så uppstår ett tillstånd av meditation. Du är inte identifierad med dina tankar. Inte heller är du dina känslor utan du bevittnar känslan och genom självempati så ser du vilket behov känslan signalerar och därmed får du kontakt med din livsenergi.

Det finns ju flera olika tekniker att nå detta tillstånd. Dessa kallas meditationstekniker och det spelar ju ingen roll om jag lyssnar på en CD, går på Yoga, joggar, läser en bok, sitter framför datorn om syftet är att träna mig att komma i tillståndet meditation.

För mig är SJÄLVEMPATI ett enkelt sätt att gå från huvudet och komma i kontakt med min livsenergi och livet Här & Nu. I post # 86 så finns processen beskriven.

Givetvis så är jag medveten om att det kan vara en lång resa och mycket träning för att kunna komma till ett tillstånd av meditation. Belöningen blir när du kan nå det tillståndet i alla livets situationer och även i en arbetssituation. Titta gärna på min egen resa som har pågått sedan 1996.


Kloka ord från boken: Vad är meditation av Osho  ISBN 91-87056-56-9
Meditation
Jag har placerat min blogg i Härnösandbloggkartan.se!

Share

Bild 43I dag har Expressen en artikel om deppighet.

Jag har skrivit flera inlägg i bloggen om depression. Titta gärna vidare på dessa sidor. Depression och deppighet skapar vi utifrån våra tankar och vänder ilskan inåt. Andra alternativet vi har är att vända det utåt och då i form av ilska. I min förståelse så är vägen ut att gå inåt och se vilka behov som inte är tillgodosedda här & nu.

Om vi kommer i kontakt med dessa så kan vi enklare sörja att de inte är tillfredsställda. Gissningsvis så är det flera behov som inte är tillgodosedda i den stund som man lämnar ledighet och börjar jobba. Några exempel kan vara frihet, harmoni, styra sitt eget liv, gemenskap men familjen osv

Processen Självempati är enligt följande:

Starta upp med att gå igenom alla dina tankar. Skriv gärna ner dem.

 1. Observation – Se efter vad som är fakta utan värderingar eller tolkningar.
 2. Känsla – Känn efter vilka känsla som är levande just nu i din kropp.
 3. Behov – Varje känsla signalerar ett behov så ta hjälp av behovslappen och red ut vilket behov i dig som inte är tillgodosett eller hotat. Självklart så kan det vara så att det är behov som är tillgodosedda i situationen och då är känslan grön (glad, nöjd, tillfredsställd o. dyl.)
 4. Present request – Se efter vad du kan göra för att tillgodose dina behov här & nu.

Självempati

Läs mer om att komma ur skuld och skam här.

Bilden är från NVC Dance Floors

Sjalvempatiska handout

Share

Här pratar Marshall B Rosenberg om vår inre process som kallas inre utbildare och inre väljare. Dessutom så pratar han om depression.

Om vi gör det bästa för att tillgodose ett behov så blir det inte alltid så att det fungerar utan vi gör det vi kallar ett misstag. Vi gjorde det bästa vi kunde. Då inträffar ofta att vi har två inre röster.

En som försöker att utbilda oss och ofta pratar ”Varg-språk” dvs

 • Hur kunde du göra så här?
 • Vilken idiot du är?
 • När skall du lära dig?
 • Du gör alltid bort dig!
 • osv

Den andra rösten talar om det goda skälet bakom handlingen och även då i form av ”Varg-språk”:

 • Jag hade inget val!
 • Det var inte mitt fel!
 • osv

Marshall beskriver om hur vi kan se behoven bakom både vår inre väljare och vår inre utbildare för att sedan får klarhet och kunna gå vidare i livet och möta mina behov.

YouTube Preview Image

Jag har placerat min blogg i Härnösandbloggkartan.se!

Share

Den 9 april i år så skrev jag ett inlägg om Grannfejden som finns här. Här är ett utdrag ur texten:

Tänk om det kunde använda Nonviolent Communication när de skapar TV-programmet Grannfejden. På det sätt som de försöker så bidrar det inte till att visa en modell för att hantera konflikter. Blir bara tragiskt att titta på. Det handlar mer om att skrämma till lydnad och det fungerar endast så länge förövaren är närvarande.

I en artikel i Aftonbladet 2009-07-29 avslutas så här:

Bild 32

Det bekräftar bara min misstanke om att det inte handlar om att hantera konflikter utan att gör TV-program som får höga tittarsiffror.

Om du själv är intresserad av att lära mer om konflikthantering (OBS att vi inte pratar om att lösa konflikter) så läs vidare i bloggen under kategorin KONFLIKTHANTERING. Det finns flera tidigare inlägg.

Jag har placerat min blogg i Härnösandbloggkartan.se!

Share

Jag har placerat min blogg på