Ett av de vanligaste fallgroparna när det gäller att skapa kontakt är att uttrycka tankar som känslor. Eftersom det går att argumentera rätt/fel om tankar så blir det sällan eller aldrig kontakt.

Jag har skrivit om det i post # 48

Här är några exempel ut Mona Sahlins 1:a majtal

”I dag känns det såhär: Vi vill inte vänta längre” är en tanke som döljer både en känsla och ett behov. Undrar om Mona Sahlin har en aning om vad hon känner och behöver?

Inte heller ”Det räcker nu. Nu räcker det” är någon känsla.

Mona Sahlin är inte ensam. Nästa samtliga politiker uttrycker sig på detta sättet och givetvis hamnar de i rätt/fel-tävlingen. Tänk att detta ordkrig om vem som har rätt kommer att pågå till 19 september 2010. Detta är ett våldsamt språk.

Share