_gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); Gå till innehåll
BloggRegistret.se

Arkiv

Tag: ugl

M och VMarshalls B. Rosenbergs beskriver vad Nonviolent Communication innebär:

NVC är en integration av flera delar och en del är kommunikation. Att förklara vad NVC innebär är svårt, kanske lättare att förklara vad det inte är. Viktigast är kanske att skapa medvetenhet om vad det försöker säga och är designad att göra.
Dess intention är spirituell. Och dess syfte är att utifrån den medvetenheten se vart den vill guida oss. – Att skapa kontakt mellan mig själv och andra. Att medkännande både kunna  ge och ta emot.
Vad är det inte?  Att du gör något utifrån plikt eller för att du borde och bör göra något. Nej livet är för kort för det. Att heller inte göra något utifrån att du vill bli belönad, få något. Till exempel studenter som enbart studerar för belöning tenderar att inte fortsätta.
Så gör inget för att få vare sig kritik eller komplimanger.

Share

Marshall B. Rosenberg beskriver i sin bok ”Ett språk för livet” att när vi startar vår resa att utvecklas så verkar de flest gå igenom tre stadier:

 1. ”Känslomässigt slaveri” – när vi tror att vi har ansvar för andras känslor.
 2. ”Det obstinata stadiet” – när vi vägrar bry oss om andras känslor och behov.
 3. ”Känslomässig frihet” – när vi tar fullt ansvar för våra egna känslor men inte för andras, samtidigt som vi är medvetna om att vi aldrig kan tillgodose våra egna behov på andras bekostnad.

Det kanske är en förenkling av den utveckling som sker med människor men kan samtidigt se att det finns en viss sanning i det han skriver. Jag kan känna igen mig själv i beskrivningen.

Hur är det för dig? Vad tänker du?
Skriv gärna en kommentar.

Bild2

Share

Bild 15Jag skrev en kommentar på Malin Berghagens blogg i tidningen Leva som handlade om min förståelse i konsten att skilja på när vi ”känner känslor” och när vi ”känner tankar”. Med andra ord den svåra konsten att skilja känslor från tankar.
Det är ju inte något fel att tänka tankar men det är värdefullt att veta när vi gör det.

.

.

För er som vill veta mer om detta så finns det beskrivet i post # 48 som du hittar här.

Om du sedan är intresserad av att förstå hela processen att uttrycka din livsenergi så rekommenderar jag denna post ”Sammanställning av grunderna i Nonviolet Communication”

NVC är det vi ofta i Sverige kallar Giraffspråket och är ett sätt att kommunicera vår livsenergi.

Share

Bild 3Det finns ett verktyg som jag kallar Feedback Tool Online Feel Your Needs hemsida för att träna självempati samt en möjlighet hur du kan uttrycka dig ärligt. Dessutom kan du skicka detta via mail men jag rekommenderar dig att kanske börja med att träna självempati. Dessutom kan det vara listigt att först läsa igenom komponenterna i NVC genom att läsa post nr 92.

Testa gärna Feedback Tool Online genom att klicka här.

Bild 4

Share

Jag tycker att det är viktigt att förstå att det inte bara finns en intelligens dels för egen del men framförallt om du har barn. Skolan satsar ju endast på två av dessa intelligenserna (språkliga och logisk-matematiska) och det är lätt att barn som är svaga inom dessa områden blir uträknade av skolan. Fokus ligger ju på språk och matte och övriga ämnen än inte så betydelsefulla. Förmodligen därför de inte är mätbara och kanske för att inte skolan är medveten om detta.

Jag har själv upplevt med under mina fem barns skolgång hur det kan ställa till problem för barnen. Om man har hög intelligens i att fungera i grupp och självkunskap så är det inte lika värdefullt som att skriva alla rätt på matteprovet eller en välformulerad uppsats. Det lustiga är ju att skolan försöker att utveckla eleverna i social intelligens och självinsikt genom att bestraffa dem som gör fel. Ett lustigt sätt att skapa utveckling. Lika korkat som om du slår en blomma i din trädgård som inte växer och utvecklas som du vill.

Den bok jag mötte för många år sedan heter ”De sju intelligenserna” och var skriven av Howard Gardner 1983. Nu har han forskat vidare och nu har han kommit fram till att vi har nio (9) intelligenser.

 • språklig intelligens
 • visuell-spatial intelligens
 • kroppslig-kinestetisk intelligens
 • musikalisk intelligens
 • social intelligens
 • självkännedom intrapersonell intelligens
 • logisk-matematisk intelligens
 • natur-intelligens
 • existentiell intelligens

Rekommenderar dig varm att fortsätta att forska inom detta område speciellt om du har barn. Då blir det lättare för dig att stötta dem under skolgången och inte tänka att det är något fel på dem bara för att de inte fungerar eller gillar skolan.

En av mina barn tog jag till en psykolog för att göra olika tester eftersom han inte fungerade i skolan enligt lärarna. Psykologen sa: – Det är inte fel på grabben det är fel på lärarna och skolan. I det ögonblicket så började jag studera lite mer inom detta området.

De kurser som jag bedriver satsar ju på att utveckla intelligenserna:

 • social intelligens,
 • självkännedom intrapersonell intelligens
 • existentiell intelligens

dvs självkunskap och att fungera i grupp och dessutom så kommer det in en adlig aspekt på det hela också.

Du kan finna böcker skrivna i ämnet på Brain books

YouTube Preview Image

Tipsa mig gärna om du hittar lämpliga länkar som utvecklar detta ämnet.

Share

Tar hjälp av Marshall B Rosenberg att förklara vad Nonviolent Communication innebär. I Sverige är det mest känt som Giraffspråket och ett kommunicationssätt vilket är en liten del av NVC och därmed skapar otydlighet. För mig är det en process att leva livet. Titta själv.

YouTube Preview Image
Share

Bild 6I dag uttalar sig Kungen om dokusåpor och det blir artiklar i tidningarna. Bilden är från Aftonbladet. För en gång skull så håller jag med Kungen om att det vore trevligare om TV lyfte fram de goda exemplen i stället för att manipulera gruppen till att hela tiden befinna sig i den konfliktfyllda fasen som kallas Rollsökning.

Det är enkelt att manipulera en grupp så den ständigt befinner sig i en konfliktfylld fas genom att:

 • skapa konkurrens mellan medlemmar
 • plocka bort medlemmar
 • sätta dit nya medlemmar
 • ge uppgifter som är nya för gruppen

Allt detta utnyttjas i samtliga dokusåpor och är ren manipulation oavsett om det sker i SVT, TV 3 eller TV 4.

För ett antal år sedan så skrev jag till samtliga produktionsbolag och föreslog att de som motvikt skulle satsa på ”det goda exemplet” och göra en serie där man visar på hur man kan få en grupp att fungera. Detta genom att starta från noll och teambuilda gruppen. Jag fick inte något svar på mitt förslag.

Läs gärna vad jag har skrivit om manipulationen eller okunskapen i Grannfejden. En rolig anekdot är att när jag och en kollega ville möta Strix och berätta om konflikthantering så var innebörden av svaret: Nej tack, vi är nöjda med våra tittarsiffror.

Om du vill läsa mer om gruppdynamik och den konfliktfyllda fasen så finns det en fortsättning

Gruppens utveckling

Fritt efter Will Schutz teori om gruppers utveckling, FIRO.

Will Schutz kom fram till sin teori redan 1958 och han konstaterar att gruppen går igenom tre huvudfaser på sin väg till mognad.

Bild1

Tillhörafasen är den första fasen gruppen kommer in i och den kännetecknas av att deltagarna är artiga och anpassningsbara. När samtliga har klivit i båten så övergår gruppen till Idyll, som är en tidsmässigt kort fas där gruppen samlar kraft. Fasen kallas också ”lugnet före stormen”. Sedan så börjar en eller flera att vilja styra och påverka och då går gruppen över i Rollsökning. Den fasen är grundkänslan oberoende och därför kommer konflikterna upp till ytan. Fokus är på frågor som handlar om makt, ansvar och kompetens. Det handlar om att ta reda på vem du vill dela säte med och vem som styr skutan – allt medan båten stabiliserar sig. När alla har hittat sin plats i båten så går gruppen över i Idyllfasen som är lugnet efter stormen. Gruppen samlar åter kraft för att gå in i Samhörighetsfasen. I den fasen är gruppen effektiv och samtliga drar mot det gemensamma målet.

Alla grupper går igenom samma utvecklingsfaser. Det spelar ingen roll var de befinner sig, vilka uppgifter de har att utföra eller hur de är sammansatta – mönstret är detsamma enligt Will Schutz  forskning kring gruppers utveckling.

Faserna är cykliska, d.v.s. de upprepar sig när gruppen ställs inför en ny medlem, en ny chef eller nya uppgifter. Om chefen och gruppmedlemmarna har kunskap om grupprocessen kan man förutse hur gruppen (och man själv) kommer att reagera. Det gör det lättare att hantera situationen och gå vidare till nästa fas. Är man däremot omedveten om hur gruppdynamiken fungerar blir man lätt stressad när det händer ”dumma” saker och gruppen kan stagnera i ett negativt rollmönster.

En effektiv grupp arbetar självständigt och tar eget och gemensamt ansvar för sina handlingar. En effektiv grupp lägger inte energi på att försvara sina revir eller söka syndabockar utan ägnar sig åt sina arbetsuppgifter. Alla grupper måste dock passera genom de tre olika huvudfaserna. Det går inte att hoppa över någon fas. I en del grupper kan faserna passeras fort medan det i andra grupper kan ta lång tid. Vissa grupper fastnar i den andra fasen och kommer aldrig vidare.

Share

Det som verkligen kan berika ditt liv är konsten att inte höra vad människor säger utan endast höra deras BEHOV (kolla in BEHOVS-listan). Jag har tidigare beskrivit att människor säger bara två saker: Tack eller Hjälp mig.

Jag tänker ge ett exempel på detta som hände mig för en tid sedan. Vi var fem killar som firade en födelsedag och efter middag så hamnade vi på Hamnkrogen där vi stod i en ring och hade trevligt. Då kommer en kille fram till mig och säger:

- Herregud vad du har blivit gråhårig Göran.

Det jag valde att höra var hans behov av kontakt, gemenskap och tillhörighet. En del av de som stod runt omkring oss hörde hans kritik mot mitt utseende.

Jag valde att svara honom utifrån hans behov och sade någonting i stil med:

- Jag gissar att du har en längtan till kontakt och gemenskap och gärna skulle stå här med oss.

Naturligtvis så blev det kontakt direkt.

En annan vanlig kommentar som jag får höra är:

- Är du ute jämt?

Jag väljer att höra: – Jag har en längtan att ta kontakt med dig Göran och jag vet inget bättre sätt än att kritisera dig.

Min 17-åriga dotter som mestadels bor hos mig stelnade till så fort hennes mor sa något eller att de pratade i telefonen. Jag valde att utbilda henne i att aldrig höra vad mamman säger utan bara höra behov. Vi kom gemensamt fram till att i 90% av fallen så handlar det omsorg, omtanke och/eller trygghet.

Med sitt ”nya” sätt att lyssna så fryser hon inte till is eller blir arg när mamma eller någon annan säger något.

Mitt tips är att träna detta några dagar så kommer du se att livet förändras. Skriv ut behovslistan och ha den i fickan så du kan ta hjälp av den (Glöm inte att ett behov är något vi delar med alla andra människor i hela världen)

Share

Är alla intresserade av utveckling?

Osho growing upI min förståelse av citatet så är mognad och att bli gammal två skilda saker och det finns ingen koppling mellan ålder och mognad dvs självinsikt och meditation. Jag har mött flera 25 åringar som haft mer självkunskap och möjlighet att uttrycka sin livsenergi än 55-åriga chefer med tusentals anställda under sig. Chefer som av rädsla använder makt över i stället för makt med.
Vad är det som gör att inte alla människor vill växa och utvecklas utan väljer att bli deprimerade och arga hela eller delar av sitt liv?
Varför är inte alla så nyfikna så att det hoppar på och testar om olika saker kan berika deras liv. Utbudet i Sverige och världen är enormt och trots detta så väljer många av människorna religioner och andra färdiga koncept som inte skapar utveckling.

Jag har skrivit flera gånger de kloka orden som Osho sagt:
Den enda vägen ut är in.

Min egen definition av meditation (om jag skall sätta ord på något som är obeskrivligt) är:
närvarande
alert
bevittnande

En liknelse som jag brukar använda är att jämföra med en hockeyarena. Det ena laget representerar dina tankar och det andra dina känslor. Det pågår en kamp nere på planen och ibland blir det våldsamt. Ingen vila…Ibland så blir det ”timeout” under en minut.

När du kliver upp från planen och sätter dig på läktaren och är närvarande, alert och bevittnande så uppstår ett tillstånd av meditation. Du är inte identifierad med dina tankar. Inte heller är du dina känslor utan du bevittnar känslan och genom självempati så ser du vilket behov känslan signalerar och därmed får du kontakt med din livsenergi.

Varför verkar det som om samhället försöker att hålla oss omedvetna. Är det omedvetenheten hos de som styr som gör det eller är det ett medvetet val för att hålla kontroll på massorna. Att kyrkan använder skuld och skam är säkert ett medvetet val men dagens politiker förundras jag över. Lika så kvällstidningarna och TV-kanalerna som inte bidrar till utveckling utan ger männskor enkel underhållning. Desstuom så har dessa programchefer en människosyn som innebär att det är det vi önskar. Inget djup utan bara yta.

Är det verkligen en sanning att huvuddelen av dagens människor i Sverige vill:
shoppa
se TV-program utan djup
jobba som slavar
njuta av våld på TV
se ishockey och fotboll
bli berusade på freag och lördag
äta lyckopiller för att orka med

Jag vill inte tro att det är sanningen. Men hur förmedla att det finns en annan väg?

Marcus Birro sa i TV 4 Nyhetsmorgon:

”Andlighet är en muskel som förtvinar om den inte tränas”

Kloka ord som jag helt håller med om.

Min slutsats och dagens tips är:
Träningen ligger i att hitta tekniker för att träna meditation. Det finns inget ”rätt” sätt utan det gäller att hitta ett sätt där du tränar din meditation. För en del är det tillräckligt att jogga eller annan fysisk ansträngning. För andra är NVC och självempati en väg. Jag själv behövde åka på Mullingstorp och köra fysiska OSHO-meditationer för att komma i kontakt med min livsenergi.

Lycka till/göran

Share

Bild 8Tyvärr så går skolan mot ett tydligare Dominationssystem men mer straff i ett desperat försök att få ordning i skolan.
Missen är ju att om jag inför mer krav och bestraffning så har eleverna bara två val: underkasta sig eller revoltera.
Jag har beskrivit detta på # 16 och # 17 där du kan läsa mer om både Dominationssystemets självuppfyllande profetsia och hur man kan skapa ett LIVSBEJAKANDE SYSTEM.

Tråkigt att det går åt en riktning som endast förvärrar det hela.

Share

Jag har placerat min blogg på