Kurser och utbildningar

Utbildning och mer information finns på Feel Your Needs AB och Processkonsulter i Norr AB

Sessioner

För bokning av session så ring 070 530 35 40

Ja/Nej

När vi är uppe i ”mindet” och försöker att hitta svaret på en fråga så finns det alltid två svar. Hjärnan är splittrad så det kommer alltid att finnas både ett JA och ett NEJ.
I denna sessionen så får du möjlighet att söka ett svar från ett annat djup. I bland kommer klarhet och i bland så får man större förståelse för båda sidorna och kanske kan finna en tredje väg.
Viktigt att du har en fråga som går att besvara både med JA och NEJ.

Misstag

När vi gör ett misstag så har vi två röster inom oss. En inre väljare som försvarar handlingen och en inre utbildare som vill utveckla oss.
Sessionen tittar på vilka behov som finns under de två rösterna. Allt för att vi skall kunna lära av livet och gå vidare.

Öppen session

Öppen session där du får möjlighet att skapa klarhet i ditt liv genom att titta på behov som inte är tillfredsställda eller hotade. Kan skapa klarhet i hur du kan skapa strategier för att få dina behov tillgodosedda.

Par session

Öppen session där ni som par får möjlighet att titta på vilka behov som inte är tillfredsställda i relationen just nu och genom att skapa kontakt på ”heartlevel” så går det att hitta strategier för att få behoven tillgodosedda.

Separation

Du möts i ”love” och kan endast separera i ”love”.
Om separationen sker i hat eller ilska så blir det ingen separation oavsett om ni fysiskt skiljer er åt. Det viktiga för barnen är att det finns ”love” mellan föräldrarna oavsett om man lever ihop eller inte.
Sessionen går ut på att skapa en kärleksfull separation eller kanske en kärleksfull nystart.

Pris:

Företag                 1 200 SEK plus moms
Privatpersoner       500 SEK/st (dvs parsession  1000 SEK)

Share